Sklep Internetowy “Profit”

Katalog A-Z

Wybierz literę:
Sortuj:
Na stronie:
Układ: lista siatka
PN 361 Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej

PN 361 Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej

Red. Anna Olszańska, Joanna Szymańska

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-462-2, Liczba stron: 299

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczegow okresie transformacji ustrojowej w Polsce

PN 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczegow okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Red. Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-450-9, Liczba stron: 432

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 364 Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich

PN 364 Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich

Red. Adam Kubów, J.Szczepaniak-Sienniak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-498-1, Liczba stron: 196

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 365 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

PN 365 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

Red. Adam Kopiński, Tomasz Słoński

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-407-3, Liczba stron: 312

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

PN 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-403-5, Liczba stron: 704

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 367 Gospodarka przestrzenna.Aktualne aspekty polityki społeczno - gospodarczej i przestrzennej

PN 367 Gospodarka przestrzenna.Aktualne aspekty polityki społeczno - gospodarczej i przestrzennej

Red. Jacek Potocki, Jerzy Ładysz

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-474-5, Liczba stron: 400

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 368 Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola

PN 368 Regulacja w sektorze kolejowym i jej sądowa kontrola

Red. Jan Gola, Wojciech Szydło

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-486-8, Liczba stron: 150

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 369 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 i 2

PN 369 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 i 2

Red. Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-478-3, Liczba stron: 386

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 370 Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy

PN 370 Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy

Red. B.Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-494-3, Liczba stron: 355

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

PN 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-411-0, Liczba stron: 411

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej

PN 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej

Red. Tadeusz Kocowski, Jan Gola

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-470-7, Liczba stron: 424

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków

PN 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków

Red.Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2014, ISBN: 978-83-7695-435-6, Liczba stron: 318

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 374 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.Teoria i praktyka

PN 374 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.Teoria i praktyka

Red. Edward Nowak, Zdzisław Kes

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-475-2, Liczba stron: 190

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 375 Quantitative Methods in Accounting and Finance

PN 375 Quantitative Methods in Accounting and Finance

(Red.)Edward Nowak, (Red.)Ruslan Motoryn, (Red.)Marcin Wierzbiński

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-427-1, Liczba stron: 162

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie

PN 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie

Red. Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-415-8, Liczba stron: 415

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa

PN 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa

Red. Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-419-6, Liczba stron: 297

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne

PN 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne

Red. Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, S.Zaremba-Warnke

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-423-3, Liczba stron: 357

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 379 Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

PN 379 Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

Red. Andrzej Rapacz

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-518-6, Liczba stron: 467

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu

PN 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu

Red. Ewa Pancer - Cybulska, Ewa Szostak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-439-4, Liczba stron: 534

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market

PN 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market

Red. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-463-9, Liczba stron: 552

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 382 Strategie i logistyka w warunkach kryzysu

PN 382 Strategie i logistyka w warunkach kryzysu

Red. Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-483-7, Liczba stron: 445

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 383 Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki

PN 383 Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki

Red. Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISBN: 978-83-7695-487-5, Liczba stron: 317

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

PN 384 Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Red .Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISSN: 1505-9332, Liczba stron: 323

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
PN 385 Taksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

PN 385 Taksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2015, ISSN: 1505-9332, Liczba stron: 333

Otwarty dostęp

Wydawnictwo UE
facebook

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka
Zamknij

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka