Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Okładka

PN 120 Segmentacja rynków zagranicznych

Elżbieta Sobczak
Wydawnictwo:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2010
ISBN:978-83-7695-022-8
Liczba stron:361
Format:B5
Oprawa:miękka
Dostępność:Niedostępny Niedostępny
Wydawnictwo AE Wrocław
Cena: 40.00 3.00 zł
W pracy przenikają się  trzy nurty. Pierwszy ma charakter teoretyczny i obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesów globalizacji, badań rynków zagranicznych oraz genezy, istoty i koncepcji segmentacji rynków zagranicznych. Drugi nurt – metodologiczny – traktuje o metodach i narzędziach wspomagających badania segmentacyjne rynków zagranicznych (podejście portfelowe – bazujące na technikach analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa, podejście łańcuchowe – wykorzystujące koncepcję łańcuchów środków i celów konsumenta oraz wybrane metody wielowymiarowej analizy statystycznej, stosowane w dalszej części pracy).  Trzeci nurt, o charakterze aplikacyjnym, zawiera wyniki badań empirycznych wykorzystujących przedstawiony aparat pojęciowo-narzędziowy. Celem badań jest segmentacja rynków zagranicznych w ujęciu makro-, mezo- i mikroekonomicznym w różnych zakresach merytorycznych i czasowych. W poszczególnych ujęciach obiektami analizy są kraje Unii Europejskiej, regiony UE wg nomenklatury NUTS2 oraz konsumenci. 

Pliki do pobrania

PDF Spis_tresci.pdf PDF - 686.92 KB Pobierz