Zarządzanie kadrami

Okładka

Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa

Anna Cierniak-Emerych
Wydawnictwo:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2012
ISBN:978-83-7695-224-6
Liczba stron:261
Format:B5
Oprawa:miękka
Dostępność:Dostępny Dostępny
Wydawnictwo AE Wrocław
Cena: 38.00 5.00 zł

Monografia nawiązuje do aktualnej i ważnej problematyki partycypacji (uczestnictwa) pracobiorców w zarządzaniu, rozpatrywanej w warunkach narastającego uelastyczniania zatrudnienia. Systematyzuje światowy dorobek naukowy dotyczący partycypacji. Jednocześnie uzupełnia lukę wiedzy na temat partycypacji osób świadczących pracę na zasadach zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego. Opracowanie ma charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Skonkretyzowano w nim zakres przedmiotowy partycypacji oraz przedstawiono sytuacyjną formułę procesu jej urzeczywistniania w obszarze gospodarowania potencjałem pracy  ze względu na interesy nie tylko pracobiorców, ale i pracodawców. Przyjęta perspektywa badawcza wyróżnia prezentowaną monografię na tle innych opracowań poświęconych problematyce partycypacji. Książka uwzględnia zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, powstała bowiem nie tylko na bazie studiów literatury przedmiotu, ale i szerokich badań empirycznych prowadzonych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Wyraźne odniesienie do rzeczywistości gospodarczej, kształtowanej m.in. z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa, czyni ją użyteczną zarówno dla badaczy stosunków pracy, jak i dla obecnych oraz przyszłych praktyków – aktualnie studentów. 

Pliki do pobrania

PDF Spis_tresci.pdf PDF - 303.15 KB Pobierz