Szukaj

Finanse samorządu regionalnego we wspieraniu rozwoju regionu

38.00 zł

Autor: Leszek Patrzałek

ISBN: 978-83-7695-770-8

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 2019

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Zamierzeniem autora  monografii było przedstawienie samorządu regionalnego jako jednej z podstawowych instytucji ustrojowych demokratycznego państwa. Opisano w niej specyfikę samorządu regionalnego w kontekście relacji fiskalnych państwo – samorząd regionalny, a także teoretyczne przesłanki decentralizacji fiskalnej i jej konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nierówności fiskalnej między regionami. Problematyka kolejnych rozdziałów koncentruje się wokół zagadnień związanych z podziałem źródeł dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd regionalny, a także dotyczących dochodów transferowych przekazywanych do budżetu samorządu regionalnego. Zaprezentowano też wyniki badań ilościowych autora odnoszących się do związków zachodzących między zdolnością dochodową województw a zróżnicowaniem sytuacji społeczno-ekonomicznej w wymiarze regionalnym oraz  wyniki analiz dotyczących poziomu i struktury transferów przekazywanych do budżetów samorządów województw.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt