Informatyka w zarządzaniu

Cena: 48,00 zł 48.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Helena Dudycz, Marcin Hernes, Maciej Pondel, Artur Rot (red.)

Rok wydania: 2023
 
ISBN: 978-83-67400-50-3
 
Liczba stron: 266
 
Format: B5
 
Okładka: miękka
 
Wersja elektroniczna:

Monografia zawiera rezultaty wybranych prac badawczych zaprezentowanych podczas konferencji „Informatyka w zarządzaniu", która odbyła się 1-2 grudnia 2022 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Książka zawiera czternaście artykułów, w których przedstawiono wyniki badań dotyczących m.in. takich zagadnień, jak: metody neuronauki poznawczej w badaniu doświadczenia użytkowników, rola i ocena wykorzystania usług chmurowych w wirtualizacji procesów kształcenia uczelni wyższych, behawioralne aspekty zarządzania niepewnością projektów e-Zdrowie, transformacja cyfrowa i implikacje dla strategii oraz zmiany organizacyjnej, ICT w planowaniu i realizacji podróży – systematyka narzędzi i przegląd funkcjonalności, model systemu Business Intelligence do analizy danych i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
 
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami informatycznymi, user experience, wspomaganie zarzadzania, technologie informacyjno-komunikacyjne

Wstęp 11
Rozdział 1
Metody neuronauki poznawczej w badaniu doświadczenia użytkowników (Anna Borawska, Adrianna Mateja) 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Metodologia 15
1.3. Wyniki 17
1.3.1. Analiza wybranych badań eksperymentalnych 17
1.3.2. Uogólniona procedura projektowania i przeprowadzania eksperymentów 22
1.3.3. Dobre praktyki przeprowadzania eksperymentów w badaniach UX 24
1.4. Podsumowanie 26
Literatura 27
Rozdział 2
Rola i ocena wykorzystania usług chmurowych w wirtualizacji procesów kształcenia uczelni wyższych (Mirosława Brzezina, Małgorzata Sobińska) 34
2.1. Wprowadzenie 35
2.2. Wirtualizacja organizacji w świetle pandemii COVID-19 37
2.3. Rola cloud computingu w funkcjonowaniu współczesnych uczelni wyższych 39
2.4. Nauczanie z wykorzystaniem usług chmurowych w opinii studentów polskich uczelni wyższych – wyniki badań 41
2.5. Podsumowanie 48
Literatura 50
Rozdział 3
The Method of Finding High-Runner Products in the Assortment (Kateryna Czerniachowska) 52
3.1. Introduction 52
3.2. Related literature 54
3.2.1. Assortment optimisation in the warehouse 54
3.2.2. Assortment relationship 55
3.3. Method description 57
3.4. Data 59
3.5. Experiment 60
3.6. Conclusions 62
Literature 64
Rozdział 4
Behawioralne aspekty zarządzania niepewnością projektów e-Zdrowie (Kazimierz Frączkowski) 66
4.1. Wprowadzenie 67
4.2. Wybrane definicje ryzyka i niepewności 70
4.3. Behawioralny kontekst zarządzania w projektach e-Zdrowie 71
4.4. Stan analizy ryzyka i niepewności w świetle badań analitycznych i ankietowych projektu P1 73
4.5. Badanie ankietowe związane ze stanem przygotowania podmiotów ochrony zdrowia do wdrożenia rozwiązań e-Zdrowie 77
4.6. Wpływ czynników behawioralnych na dynamikę i sukces projektów e-Zdrowie 81
4.7. Podsumowanie 85
Literatura 88
Rozdział 5
Transformacja cyfrowa i implikacje dla strategii oraz zmiany organizacyjnej – przegląd literatury (Jacek Karaś) 91
5.1. Wprowadzenie 92
5.1.1. Pojęcie transformacji cyfrowej 92
5.2. Przegląd wybranych badań 93
5.3. Motywacja do dalszych analiz 96
5.4. Metodologia 97
5.5. Przebieg badania 98
5.6. Wyniki 101
5.7. Podsumowanie 105
Literatura 105
Rozdział 6
Strategia innowacyjna tworzenia Przedsiębiorstwa 4.0 jako elementu transformacji cyfrowej – studium przypadku Orange (Jerzy Kisielnicki, Anna Maria Misiak) 113
6.1. Wprowadzenie 114
6.2. Strategia innowacyjna i jej zadania 115
6.3. Uzasadnienie konieczności zmian – pozycja innowacyjna Polski w rankingach organizacji międzynarodowych 116
6.4. Przedsiębiorstwo 4.0 jako element trendu rozwojowego zastosowań technologii cyfrowej i jego rola w budowie nowoczesnej gospodarki 118
6.5. Studium przypadków na podstawie projektu przeprowadzonego w Orange Polska S.A. 120
6.5.1. Orange jako przedmiot badań procesu transformacji 120
6.5.2. Orange jako Przedsiębiorstwo 4.01 121
6.5.3. Proces transformacji z Przedsiębiorstwa 4.01 do Przedsiębiorstwa 4.04 122
6.5.4. Orange jako Przedsiębiorstwo 4.4 126
6.5.5. Efekty i trudności oraz kierunek zmian w Orange 127
6.6. Podsumowanie i wnioski 130
Literatura 132
Rozdział 7
ICT w planowaniu i realizacji podróży – systematyka narzędzi i przegląd funkcjonalności (Ewa Krok) 134
7.1. Wprowadzenie 134
7.2. Przegląd dotychczasowych badań 136
7.3. Systematyka narzędzi IT wspierających turystów 139
7.4. Podsumowanie 144
Literatura 145
Rozdział 8
Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji SAW w wyborze dostawcy systemów informatycznych (Maciej Krzan) 148
8.1. Wprowadzenie 148
8.2. Założenia przeprowadzonego badania 150
8.2.1. Zastosowana procedura badawcza 150
8.2.2. Wybór dostawców do oceny 150
8.2.3. Przeprowadzone badanie literatury 151
8.2.4. Wybór kryteriów oraz ustalenie dla nich rang 152
8.3. Wybór dostawcy oprogramowania do realizacji projektu dla firmy XYZ 154
8.3.1. Ocena wybranych dostawców 154
8.3.2. Analiza i prezentacja uzyskanych wyników 157
8.4. Podsumowanie 159
Literatura 160
Rozdział 9
Model systemu Business Intelligence do analizy danych i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (Kamal Matouk, Władysław Orzechowski) 162
9.1. Wprowadzenie 162
9.2. Istota i cele Business Intelligence 163
9.3. Studium przypadku 164
9.4. Model systemu Business Intelligence 166
9.4.1. Dane źródłowe modelu 166
9.4.2. Warstwa ETL 168
9.4.3. Warstwa metadanych 169
9.4.4. Hurtownia danych 171
9.5. Warstwa użytkownika końcowego – interfejs systemu 181
9.6. Generowanie raportów o działalności przedsiębiorstwa 182
9.7. Podsumowanie 184
Literatura 184
Rozdział 10
Komunikacja oparta na platformie Microsoft Teams w procesie dydaktycznym szkoły wyższej w rzeczywistości postpandemicznej w ocenie studentów (Karolina Muszyńska) 186
10.1. Wprowadzenie 186
10.2. Przegląd literatury 187
10.3. Metoda i próba badawcza 188
10.4. Wyniki badań 189
10.5. Wnioski z badań 196
10.6. Podsumowanie 197
Literatura 198
Rozdział 11
GIG ekonomia jako nowy model świadczenia pracy w świetle zastosowanych narzędzi ICT (Anna Nowacka) 200
11.1. Wprowadzenie 200
11.2. Znaczenie narzędzi ICT w kreowaniu GIG ekonomii 201
11.3. Od VUCA do ukształtowania otoczenia BANI 203
11.4. Metodyka badań 205
11.5. Wyniki badań i ich interpretacja 207
11.6. Podsumowanie 211
Literatura 212
Społeczeństwo informacyjne czy cyfrowe? (Paweł A. Nowak) 214
12.1. Europejska Agenda Cyfrowa 214
12.2. Polskie definicje społeczeństwa informacyjnego 215
12.3. Kompetencje cyfrowe 217
12.4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 220
12.5. Umiejętności cyfrowe absolwentów szkół średnich 221
12.6. Podsumowanie 222
Literatura 224
Rozdział 13
Postrzeganie przez studentów możliwości wykorzystania zarządzania procesowego w usprawnianiu organizacji (Małgorzata Oleś-Filiks) 226
13.1. Wprowadzenie 226
13.2. Metoda i dobór próby badawczej 228
13.3. Analiza i dyskusja wyników 230
13.4. Wnioski 240
Literatura 244
Rozdział 14
Identyfikacja potrzeb konsumentów w zakresie zakupu i użytkowania technologii rzeczywistości rozszerzonej (Dorota Walentek) 246
14.1. Wprowadzenie 246
14.2. AR w teorii naukowej 247
14.3. Metodologia badań 251
14.4. Wyniki badań 253
14.5. Podsumowanie 258
Literatura 259
Spis rysunków 263
Spis tabel. 265

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl