Integracja finansowa w Unii Europejskiej

Cena: 30,00 zł 30.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Jan Borowiec

ISBN: 978-83-7695-791-3

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 162

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Celem monografii było przedstawienie w ogólnym zarysie podstaw teoretycznych oraz, bardziej szczegółowo, zasad i ram regulacyjnych funkcjonowania jednolitego rynku finansowego po kryzysie finansowym. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano analizę regulacji finansowych, uzupełnioną metodami statystyki opisowej oraz przeglądem stosunkowo skromnej literatury dotyczącej teorii integracji finansowej. Monografia została napisana w znacznym stopniu na podstawie materiałów źródłowych, w tym przed wszystkim aktów prawnych Unii określających ramy tworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego usług finansowych. Ważną rolę odegrały też bazy danych statystycznych Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Wstęp 7

Wykaz skrótów 11

1. Zagadnienia ogólne 13

1.1. Pojęcia podstawowe 13

1.2. Podstawy teoretyczne integracji finansowej 15

1.3. Stopień rozwoju rynków finansowych w Unii Europejskiej 21

2. Proces integracji rynków finansowych 25

2.1. Program wspólnego rynku finansowego 25

2.2. Dokończenie jednolitego rynku finansowego 27

2.3. Uzupełnienie integracji finansowej integracją walutową 29

2.4. Kryzys finansowy i jego implikacje 30

2.5. Wskaźniki integracji finansowej w Europie 33

3. Ogólne ramy funkcjonowania jednolitego rynku finansowego 37

3.1. Swoboda przepływu usług finansowych 37

3.2. Swoboda przepływu kapitału i płatności 42

3.3. Reguły konkurencji 44

3.4. Zbliżanie prawa krajowego państw członkowskich 51

4. Wymogi ostrożnościowe i zarządzanie kryzysowe 54

4.1. Warunki dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności 54

4.2. Wymogi w zakresie funduszy własnych 58

4.3. Nadzór ostrożnościowy 59

4.4. Działania naprawcze oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja 65

4.5. Systemy gwarancji depozytów 71

5. Rynki papierów wartościowych 74

5.1. Rynek instrumentów finansowych 74

5.2. Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym 84

5.3. Rynki sekurytyzacji 88

5.4. Nadużycia na rynku finansowym 93

5.5. Inne wymogi istotne dla funkcjonowania rynków papierów wartościowych 94

6. Fundusze inwestycyjne 99

6.1. Zbiorowe inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe 99

6.2. Alternatywne fundusze inwestycyjne 103

6.3. Fundusze rynku pieniężnego 105

6.4. Europejskie fundusze zbiorowego inwestowania 110

7. Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 117

7.1. Podejmowanie działalności 117

7.2. Zasady prowadzenia działalności 119

7.3. Nadzór ostrożnościowy 123

7.4. Reorganizacja i likwidacja zakładów ubezpieczeń 127

8. Mechanizmy europejskiej integracji finansowej 129

8.1. Europejski System Nadzoru Finansowego 129

8.2. Jednolity mechanizm nadzorczy 135

8.3. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 139

8.4. Jednolity obszar płatności w euro 144

8.5. W kierunku unii rynków kapitałowych 147

Zakończenie 151

Bibliografia 153

Spis tabel 160

Summary 161

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl