Szukaj

Integrated Risk Model in Household Life Cycle

0.00 zł

Autor: Krzysztof Jajuga, Łukasz Feldman, Radosław Pietrzyk, Paweł Rokita

ISBN: 978-83-7695-528-5

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 296

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK


Książka porusza problematykę zarządzania finansami osobistymi, a w szczególności aspekt długoterminowego planowania finansowego w sytuacji ryzyka. Pierwsze rozdziały to przegląd pojęć oraz analiza i ocena czynników ryzyka, mających wpływ na sytuację finansową gospodarstwa domowego, jak również propozycja ich systematyzacji. Następnie autorzy omawiają metody pomiaru ryzyka w kontekście finansów osobistych oraz proponują własny model pomiaru tego ryzyka. Proponowany model jest poddany badaniu empirycznemu dla różnych założeń planu finansowego gospodarstw domowych o specyficznych,różnorodnych cechach. Pośród zmiennych wykorzystanych w analizach znajdziemy różne funkcje użyteczności, odmienny poziom awersji do ryzyka, ale również skłonność do konsumpcji czy chęć pozostawienia spadku. Zaproponowany przez autorów model pozwala na ciekawą graficzną ilustrację wyników oraz na ich intuicyjne zrozumienie, co powoduje, że książka jest adresowana zarówno do środowiska naukowego,jak i do specjalistów-praktyków zarządzania finansami osobistymi.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt