Kierunki polityki gospodarczej w warunkach niestabilności rynków

Cena: 40,00 zł 40.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Arkadiusz Żabiński (red.)

ISBN: 978-83-7695-922-1

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 119

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: EBOOKPOINT || IBUK


W 9 rozdziałach przedstawiono rozważania na temat tego, jak zmienia się rola państwa w dobie rosnącej niepewności i nieprzewidywalności otoczenia. Autorzy z najbardziej liczących się ośrodków naukowych w Polsce koncentrują się na analizie wielowątkowości zagadnień związanych aktywną polityką gospodarczą i jej skuteczności w warunkach rosnącej destabilizacji rynków i prezentują wyniki aktualnych badań i dociekań. Poruszają zagadnienia dotyczące wpływu zjawisk i decyzji związanych z COVID-19 na mechanizmy funkcjonowania poszczególnych rynków i podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Kolejne rozdziały są poświęcone transformacji cyfrowej, analizie czynników determinujących rozwój start-upów, skuteczności i kierunkom wsparcia fiskalnego wybranych sektorów gospodarki oraz ekspansywnym skutkom konsolidacji fiskalnej na rynkach wschodzących.

Wstęp 9
1. Analiza czynników sukcesu lub porażek we współczesnych badaniach na temat rozwoju i przetrwania start-upów (Natalia Mańkowska) 11
1.1. Start-upy – problematyka badawcza 11
1.2. Czynniki warunkujące sukces lub porażkę start-upów – przegląd literatury 13
1.3. Czynniki sukcesu start-upów – przegląd wybranych modeli predykcyjnych 17
1.4. Współczesne badania nad czynnikami sukcesu start-upów – konkluzja 19
Literatura 20
2. Tendencje na rynku pracy w okresie pandemii w miastach wojewódzkich w Polsce (Agnieszka Komor, Anna Goliszek) 21
2.1. Charakterystyka rynku pracy w okresie pandemii 21
2.2. Materiał i metody 24
2.3. Wyniki badań 26
2.4. Podsumowanie i wnioski 30
Literatura 31
3. Praca zdalna w Polsce przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie– nowe spojrzenie na miejsce pracy (Magdalena Rękas) 33
3.1. Organizacja pracy i jej elementy a wybuch pandemii COVID-19 i zoomizm 33
3.2. Telepraca, praca zdalna i home office – pojęcia, cechy i różnice 35
3.3. Wady i zalety oraz analiza SWOT pracy zdalnej 38
3.4. Praca zdalna przed i w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce – wyniki  badań własnych 42
3.5. Czy pandemia COVID-19 zmieni znaczenie „miejsca pracy”? 45
Literatura 47
4. Zmiany na rynku pracy wywołane pandemią COVID-19 a oczekiwania studentów (Aleksandra Glądała, Sylwia Osojca-Kozłowska, Paulina Pilichowska) 48
4.1. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce w dobie pandemii COVID-19 48
4.2. Praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej jako element zwiększający szanse osób młodych na rynku pracy 50
4.3. Preferowane formy wykonywania pracy i sposoby jej poszukiwania przez osoby młode 53
4.4. Pierwsza praca – postawy młodych wobec miejsca i ogólnych warunków zatrudnienia 55
Literatura 59
5. Zróżnicowanie wynagrodzeń w województwie śląskim (Paweł Antoszak) 60
5.1. Problematyka wynagrodzeń 60
5.2. Wynagrodzenia w sekcjach gospodarki narodowej 62
5.3. Odchylenia od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 64
5.4. Dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sekcjach gospodarki narodowej 66
Literatura 69
6. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) – współpraca państwa i biznesu a wpływ COVID-19 (Agnieszka Cenkier, Paweł Dec) 70
6.1. Państwo jako uczestnik życia gospodarczego 70
6.2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wsparcie dla sektora finansów publicznych 72
6.3. Ryzyko partnerstwa publiczno-prywatnego 73
6.4. Kapitał prywatny jako siła sprawcza ożywienia gospodarczego 75
6.5. Partnerstwo publiczno-prywatne w dobie pandemii COVID-19 76
6.6. Podsumowanie 78
Literatura 79
7. Transformacja cyfrowa a zmiany na rynku pracy – wybrane problemy (Małgorzata Gasz) 81
7.1. Zjawisko transformacji cyfrowej 81
7.2. Kompetencje cyfrowe i ich znaczenie 83
7.3. Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 84
7.4. Wyzwania transformacji cyfrowej 86
7.5. Podsumowanie 89
Literatura 90
8. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w świetle zmian międzynarodowej polityki paliwowo-energetycznej latach 1989-2019 (Krzysztof Rutkiewicz) 92
8.1. Teoretyczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw 92
8.2. Znaczenie górnictwa węgla kamiennego w gospodarce światowej i w polityce energetycznej Unii Europejskiej 94
8.3. Programy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce realizowane w latach 1989-2006 97
8.4. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2019 100
8.5. Wielkość i przeznaczenie pomocy publicznej ukierunkowanej na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego w Polsce 102
8.6. Ocena efektywności restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2019 104
8.7. Podsumowanie 104
Literatura 105
9. Ekspansywne efekty konsolidacji fiskalnej w krajach rynków wschodzących (Iwona Wojciechowska-Toruńska) 108
9.1. Aktualne problemy konsolidacji fiskalnej 108
9.2. Znaczenie konsolidacji fiskalnej we współczesnych gospodarkach 112
9.3. Efekty konsolidacji fiskalnej w wybranych gospodarkach 115
Literatura 116
Podsumowanie 118
Abstract 119

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl