Szukaj

Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej

36.00 zł

Autor: Bartosz Scheuer

ISBN: 978-83-7695-467-7

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 282

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK


Praca stanowi próbę zastosowania pojęć L. Flecka filozofii nauki do analizy kwestii podstaw filozoficznych dyskursu metodologicznego w ekonomii. Filozofia ta, z kluczowymi dla niej pojęciami kolektywów i stylów myślowych, daje – zdaniem autora – możliwość całkowicie odmiennej od obecnych w literaturze ekonomicznej interpretacji zarówno historii, jak też aktualnego stanu metodologii ekonomii. Podstawowym ustaleniem wynikającym z przeprowadzonych analiz jest to, że obecne w metodologicznym dyskursie, pozornie względem siebie sprzeczne stanowiska, ufundowane są na identycznych przesądzeniach filozoficznych. Okoliczność tę z kolei autor uznaje za podstawową przyczynę heurystycznego impasu identyfikowanego obecnie w ekonomii i to w odniesieniu zarówno do problematyki metodologicznej, jak też teoretycznej.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt