Mikroekonomia, wyd. 9 zaktualizowane i rozszerzone

Cena: 50,00 zł 50.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Bożena Klimczak

ISBN: 978-83-7695-430-1

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 491

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK


Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, cieszącego się dużą popularnością podręcznika. Kolejne wydanie wzbogacono o nowe treści w związku ze zjawiskami zachodzącymi w gospodarce i na rynkach finansowych. Rozważania uzupełniono więc  o takie kwestie, jak  rozwinięcie modelu wyborów ekonomicznych, transakcje w monopolu bilateralnym oraz w ograniczonym monopolu podaży i popytu, ochrona konkurencji i konsumenta. Dziewiąte wydanie zawiera treści interesujące dla tych, którzy oczekują od mikroekonomii pogłębionego opisu i prób wyjaśnienia coraz bardziej złożonej rzeczywistości gospodarczej przez różne nurty ‒ od głównego nurtu po nurty heterodoksyjne. 

Przedmowa do wydania dziewiątego

1. UWAGI WSTĘPNE

1.1. Przedmiot i cel ekonomii

1.2. Ekonomia pozytywna i normatywna

1.3. Metoda ekonomii

Podsumowanie

2. PROCES GOSPODAROWANIA

2.1. Cel gospodarowania

2.2. Produkcja, podział i konsumpcja

2.3. Struktura podmiotowa gospodarowania

Podsumowanie

3. GOSPODAROWANIE JAKO PROCES DOKONYWANIA WYBORÓW

3.1. Wybory ekonomiczne a właściwości czynników produkcji

3.2. Prawo malejącego produktu marginalnego

3.3. Granica możliwości produkcyjnych w krótkim okresie

3.4. Granica możliwości produkcyjnych w długim okresie

Podsumowanie

4. METODY DOKONYWANIA WYBORÓW EKONOMICZNYCH

4.1. Wybory gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

4.2. Model optymalizacji decyzji mikroekonomicznych

4.3. Rozwiązywanie problemu ograniczonej maksymalizacji funkcji celu za pomocą mnożników Lagrange’a

4.4. Rozwinięcie modelu wyborów ekonomicznych

Podsumowanie

5. RYNEK I GOSPODARKA RYNKOWA

5.1. Wymiana i rynek

5.2. Mechanizm rynkowy

5.3. Model gospodarki rynkowej

5.4. Gospodarka mieszana

Podsumowanie

6. PRAWO POPYTU I PODAŻY

6.1. Prawo popytu

6.2. Wieloczynnikowa funkcja popytu

6.3. Prawo podaży

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży

Podsumowanie

7. RÓWNOWAGA RYNKOWA

7.1. Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

7.2. Równowaga rynkowa w praktyce

7.3. Równowaga rynkowa – statyka porównawcza

7.4. Model pajęczyny

Podsumowanie

8. ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY

8.1. Pojęcie elastyczności funkcji

8.2. Elastyczność funkcji popytu

8.3. Elastyczność cenowa popytu

8.4. Elastyczność cenowa podaży

8.5. Uzupełnienie

Podsumowanie

9. ZASTOSOWANIA TEORII RYNKU

9.1. Regulacja cen przez państwo

9.2. Wpływ podatków i dotacji na popyt i podaż

9.3. Powiązanie i konkurencyjność popytu, podaży i rynków

Podsumowanie

10. TEORIA UŻYTECZNOŚCI. Część 1

10.1. Popyt rynkowy a popyt indywidualny

10.2. Utylitarystyczna koncepcja wyborów konsumenta

10.3. Nadwyżka konsumenta i paradoks wartości

10.4. Właściwości dóbr jako źródło użyteczności

10.5. Czas i produkcja w funkcji użyteczności gospodarstwa domowego

10.6. Wybory gospodarstwa domowego w sytuacji ryzyka i niepewności

10.7. Inwestycje i międzyokresowa konsumpcja gospodarstwa domowego

Podsumowanie

11. TEORIA UŻYTECZNOŚCI. Część 2

11.1. Preferencje konsumenta

11.2. Równowaga konsumenta przy ograniczeniu budżetowym

11.3. Zmiany cen a równowaga konsumenta

11.4. Wpływ zmian dochodu na równowagę konsumenta

11.5. Efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmian cen

11.6. Alternatywne koncepcje wyborów konsumenta

11.7. Koncepcja preferencji uzależnionych

Podsumowanie

12. KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA

12.1. Model przedsiębiorstwa a koszty

12.2. Rodzaje kosztów w krótkim okresie

12.3. Koszty przedsiębiorstwa w długim okresie

12.4. Zmiany kosztów pod wpływem czynników zewnętrznych

Podsumowanie

13. OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH KONKURENCJI DOSKONAŁEJ (RACHUNEK MARGINALNY)

13.1 Założenia

13.2 Krótkookresowe decyzje przedsiębiorstw o ilości produktu

13.3 Długookresowe decyzje produkcyjne firmy

Podsumowanie

14. OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH KONKURENCJI DOSKONAŁEJ (TEORIA PRODUKCJI)

14.1. Techniczne właściwości produkcji

14.2. Wybór optymalnej techniki produkcji w krótkim okresie

14.3. Funkcja produkcji i koszt długookresowy

14.4. Wybór asortymentu produkcji

Podsumowanie

15. TEORIA OPTIMUM OGÓLNEGO W WARUNKACH DOSKONAŁEJ KONKURENCJI

15.1. Równowaga ogólna a optimum gospodarki

15.2. Optimum wymiany

15.3. Optimum produkcji

15.4. Optimum ogólne

15.5. Optimum gospodarki w praktyce

Podsumowanie

16. MONOPOL

16.1. Charakterystyka monopolu

16.2. Przychód firmy w warunkach monopolu podaży

16.3. Krótkookresowa równowaga firmy monopolistycznej

16.4. Długookresowa równowaga firmy monopolistycznej

16.5. Monopol dyskryminujący

16.6. Transakcje w monopolu bilateralnym oraz w ograniczonym monopolu podaży i popytu

16.7. Działania monopolistyczne w świetle teorii dobrobytu społecznego

Podsumowanie

17. MIĘDZY KONKURENCJĄ DOSKONAŁĄ A MONOPOLEM

17.1. Realna konkurencja jako konkurencja niedoskonała

17.2. Konkurencja monopolistyczna

17.3. Teoria innowacji i cykle form rynku

17.4. Instytucjonalne warunki innowacyjności

Podsumowanie

18. OLIGOPOL – KONKURENCJA I WSPÓŁPRACA

18.1. Charakterystyka oligopolu

18.2. Ustalanie ilości produkcji w oligopolu homogenicznym

18.3. Ustalanie cen w oligopolu

18.3.1. Ustalanie cen w świetle koncepcji załamanej krzywej popytu

18.3.2. Przywództwo cenowe

18.4. Bariery wejścia w oligopolu

18.4.1. Koncepcja Baina

18.4.2. Koncepcja Sylosa-Labiniego i Modiglianiego

18.4.3. Koncepcja rynków spornych

18.5. Współpraca w oligopolu

18.5.1. Zastosowanie teorii gier do opisu konkurencji i współpracy w oligopolu

18.5.2. Kartel

18.5.3. Współpraca w świetle teorii kosztów transakcyjnych

18.6. Niedoskonała informacja

Podsumowanie

19. NOWE KIERUNKI MIKROEKONOMICZNEJ TEORII PRZEDSIĘBIORSTWA

19.1. Kontrowersje wokół neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa na rynku

19.2. Menedżerskie modele przedsiębiorstwa

19.3. Model wewnętrznej nieefektywności przedsiębiorstwa

19.4. Behawiorystyczny model przedsiębiorstwa

19.5. Przedsiębiorstwo jako alternatywny mechanizm koordynacji zasobów (Bożena Borkowska)

19.6. Wpływ bodźców rynkowych na działania menedżerów

Podsumowanie

20. NOWE KIERUNKI MIKROEKONOMICZNEJ TEORII RYNKÓW I KONKURENCJI

20.1. Rynki z niedoskonałą informacją

20.2. Konkurencja jako proces

20.2.1. Konkurencja jako proces katalaktyczny

20.2.2. Konkurencja jako proces ewolucyjny (Bożena Borkowska)

20.3. Konkurencja jako gra strategiczna

Podsumowanie

21. RYNEK CZYNNIKÓW PRODUKCJI

21.1. Rynki czynników produkcji w warunkach konkurencji doskonałej

21.2. Renta ekonomiczna

21.3. Rynki czynników produkcji w warunkach konkurencji niedoskonałej

Podsumowanie

22. RYNEK PRACY

22.1. Doskonale konkurencyjny rynek pracy

22.2. Rynek pracy w warunkach niedoskonałej konkurencji

22.3. Działania grup interesu

Podsumowanie

23. RYNEK FINANSOWY

23.1. Podaż kapitału finansowego

23.2. Popyt na kapitał finansowy

23.3. Inwestycje finansowe w sytuacji ryzyka

23.4. Źródła zysku

Podsumowanie

24. BŁĘDY RYNKU A ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

24.1. Mechanizm rynkowy a błędy rynku

24.2. Efekty zewnętrzne

24.3. Dobra publiczne

24.4. Monopol naturalny i regulacja mikroekonomiczna 472

24.5. Ochrona konkurencji i konsumenta 476

Podsumowanie

Literatura

Indeks rzeczowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl