Odpowiedzialność polskich funduszy inwestycyjnych otwartych dla inwestora indywidualnego. Koncepcja oceny

Cena: 56,00 zł 56.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Iwona Dittmann

ISBN: 978-83-7695-745-6

ISSN: 2084-6193

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 319

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK


Książka jest pierwszym wieloaspektowym opracowaniem dotyczącym oceny odpowiedniości funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) dla inwestora indywidualnego. Jej kluczowym elementem jest autorska koncepcja tej oceny. W części empirycznej zawarto wyniki badań dotyczących odpowiedniości FIO dla inwestora indywidualnego. Analizę przeprowadzono dla pięciu grup funduszy (akcyjnych, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, dłużnych uniwersalnych oraz dłużnych polskich papierów skarbowych) i inwestorów o różnych profilach ryzyka i różnych horyzontach inwestycyjnych. Dzięki zastosowaniu w badaniach nadwyżkowej stopy zwrotu są one szczególnie cenne dla osób rozważających inwestowanie w fundusze jako alternatywę bezpiecznego oszczędzania na lokacie bankowej i oczekujących premii za ryzyko.

Wstęp 11

1. Fundusze inwestycyjne 21

1.1. Wprowadzenie 21

1.2. Zalety i wady inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne 23

1.3. Klasyfikacja funduszy 28

1.3.1. Kryteria prawne 29

1.3.2. Kryteria ekonomiczne 34

1.4. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte a oszczędzanie w formie depozytów bankowych 47

2. Odpowiedniość funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego 50

2.1. Odpowiedniość i adekwatność produktów inwestycyjnych w świetle regulacji prawnych50

2.2. Ocena odpowiedniości funduszu inwestycyjnego w praktyce rynkowej – profile ryzyka i portfele wzorcowe 59

2.3. Miary dochodowości w ocenie odpowiedniości portfela inwestycyjnego 69

2.3.1. Oczekiwana, wymagana, katastroficzna oraz docelowa stopa zwrotu 70

2.3.2. Historyczna stopa zwrotu 72

2.3.3. Stopa nominalna i efektywna 73

2.3.4. Stopa nominalna i realna 74

2.3.5. Stopa nadwyżkowa i różnicowa 75

2.3.6. Stopa w okresie inwestycji (HPY) i stopa średnioroczna (zannualizowana) 77

2.4. Miary ryzyka w ocenie odpowiedniości portfela inwestycyjnego 81

2.4.1. Koncepcja neutralna ryzyka 83

2.4.2. Koncepcja negatywna ryzyka. 84

2.4.3. Koncepcja pozytywna ryzyka. 91

2.4.4. Czas jako zmienna ryzyka. 94

2.5. Zależność między potencjałem inwestycyjnym a ryzykiem inwestycyjnym portfela w świetle teorii portfela Markowitza i modelu CAPM 97

2.6. Zastosowanie wybranych metod selekcji portfela inwestycyjnego w wyborze funduszu odpowiedniego 101

2.7. Portfel odpowiedni w świetle koncepcji time diversification 104

3. Przegląd badań funduszy inwestycyjnych otwartych pod kątem oceny odpowiedniości dla inwestora indywidualnego. Propozycja koncepcji oceny tej odpowiedniości 108

3.1. Analityczny proces hierarchiczny w ocenie odpowiedniości portfeli inwestycyjnych 108

3.2. Badania wyników polskich funduszy 110

3.3. Horyzont inwestycyjny w badaniach 123

3.3.1. Rynki zagraniczne 124

3.3.2. Rynek polski 130

3.4. Ważniejsze luki w badaniach 132

3.5. Ocena opłacalności i ryzyka inwestowania w fundusze inwestycyjne dostępna online 134

3.6. Propozycja koncepcji oceny odpowiedniości funduszy inwestycyjnych 138

4. Analiza porównawcza polskich funduszy inwestycyjnych otwartych pod względem potencjału inwestycyjnego i ryzyka inwestycyjnego 148

4.1. Wprowadzenie 148

4.1.1. Cel i pytania badawcze 148

4.1.2. Dane statystyczne 149

4.1.3. Przyjęta strategia badawcza 154

4.2. Porównanie wewnątrzgrupowe funduszy 158

4.2.1. Zróżnicowanie funduszy ze względu na charakterystyki rozkładu nadwyżkowych stóp HPY 158

4.2.2. Fundusze dominujące 164

4.2.3. Fundusze zdominowane 167

4.2.4. Fundusze dominująco-zdominowane 170

4.3. Porównanie międzygrupowe funduszy 174

4.3.1. Porównanie ze względu na ryzyko negatywne 174

4.3.2. Porównanie ze względu na średnie rozkładu nadwyżkowych stóp HPY 182

4.3.3. Porównanie ze względu na potencjał inwestycyjny 186

4.4. Zależność między potencjałem inwestycyjnym a ryzykiem negatywnym. Fundusze dominujące 193

4.4.1. Mapy „wartość średnia – poziom bezpieczeństwa” 193

4.4.2. Mapy „percentyl R0,99 – poziom bezpieczeństwa” 200

4.5. Podsumowanie 209

5. Charakterystyki rozkładu stóp HPY polskich funduszy inwestycyjnych otwartych a horyzont inwestycyjny 213

5.1. Cel i pytania badawcze. 213

5.2. Miary ryzyka negatywnego 213

5.2.1. Wartość najniższa rozkładu 218

5.2.2. Pierwszy percentyl rozkładu R0,01 219

5.2.3. Pierwszy kwartyl rozkładu R0,25 220

5.2.4. Prawdopodobieństwo poniesienia straty 221

5.3. Mediana i średnia arytmetyczna rozkładu 222

5.4. Miary potencjału inwestycyjnego 226

5.4.1. Trzeci kwartyl rozkładu R0,75 230

5.4.2. Percentyl R0,99 231

5.4.3. Wartość najwyższa rozkładu 232

5.5. Podsumowanie 233

6. Polskie fundusze inwestycyjne otwarte. Premia za ryzyko a koszt ryzyka 236

6.1. Cel i pytania badawcze 236

6.2. Analiza porównawcza funduszy pod względem asymetrii „premia – koszt” 237

6.3. Asymetria „premia – koszt” a horyzont inwestycyjny 250

6.4. Podsumowanie 257

7. Ocena odpowiedniości horyzontu inwestycyjnego rekomendowanego w doradztwie inwestycyjnym 259

7.1. Cel i pytania badawcze. 259

7.2. Horyzont inwestycyjny a realizacja celu inwestycyjnego 261

7.2.1. Fundusze akcyjne 263

7.2.2. Fundusze zrównoważone 268

7.2.3. Fundusze stabilnego wzrostu 272

7.2.4. Fundusze dłużne uniwersalne 276

7.2.5. Fundusze dłużne skarbowe 279

7.3. Horyzont inwestycyjny a ograniczenie ryzyka negatywnego 281

7.3.1. Fundusze akcyjne 283

7.3.2. Fundusze zrównoważone 287

7.3.3. Fundusze stabilnego wzrostu 290

7.3.4. Fundusze dłużne uniwersalne 293

7.3.5. Fundusze dłużne skarbowe 296

7.4. Ocena rekomendacji 299

7.4.1. Ocena pod względem możliwości realizacji celu inwestycyjnego 299

7.4.2. Ocena pod względem możliwości ograniczenia ryzyka 302

Zakończenie 307

Załączniki 311

Bibliografia 361

Spis rysunków 373

Spis tabel 375

Summary 381

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl