Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja diagnoza

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Agnieszka Jagoda

ISBN: 978-83-7695-626-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 226

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Głównymi celami opracowania są rozpoznanie i wyjaśnienie współczesnej istoty i specyfiki organizacji pracy w przedsiębiorstwie, diagnoza jej poszczególnych elementów oraz wskazanie kierunków jej rozwoju w przyszłości. Przedstawiono i usystematyzowano terminologię z zakresu organizacji pracy, w celu uzyskania ogólnego obrazu badanego problemu zdecydowano się na zastosowanie podejścia o charakterze ilościowym z zastosowaniem badań kwestionariuszowych. Badania te posłużyły identyfikacji rozwiązań stosowanych w obszarze organizacji pracy oraz wynikających z nich ocen respondentów. W zakończeniu publikacji zawarto rekomendacje dotyczące procesu uelastyczniania pracy dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz ograniczenia i perspektywy dalszych systematycznych badań w obszarze organizacji pracy.

Wstęp 7

Rozdział 1 13

Pojęcie i znaczenie pracy w naukach o zarządzaniu 13

1.1. Praca – ujęcie definicyjne i geneza z ekonomicznej perspektywy 13

1.2. Praca w wybranych teoriach przedsiębiorstwa 26

1.2.1. Klasyczna teoria przedsiębiorstwa 26

1.2.2. Teoria procesu pracy 27

1.2.3. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa 29

1.2.4. Teoria kosztów transakcyjnych 30

1.2.5. Teoria agencji 32

1.2.6. Teoria wymiany 34

1.3. Pracownik jako podmiot pracy 36

1.4. Funkcje pracy 42

1.5. Organizacja pracy – pojęcie, istota i cele 46

Rozdział 2 58

Komponenty organizacji pracy 58

2.1. Podział pracy w przedsiębiorstwie 58

2.2. Formy organizacji czasu pracy 69

2.3. Miejsce świadczenia pracy 74

2.4. Formy zespolenia pracy 80

2.5. Współczesne kierunki badań nad organizacją pracy w przedsiębiorstwie 82

Rozdział 3 87

Organizacja pracy w świetle badań empirycznych 87

3.1. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 87

3.2. Dobór próby badawczej do badań ilościowych i jej charakterystyka. 91

3.3. Podział pracy 97

3.4. Czas pracy 98

3.5. Miejsce świadczenia pracy 102

3.6. Formy zespolenia pracy 106

3.7. Wyniki badań empirycznych w świetle analizy statystycznej – relacje między komponentami organizacji pracy 109

3.7.1. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi 109

3.7.2. Analiza regresji 117

Rozdział 4 122

Organizacja pracy w przedsiębiorstwie – ocena i kierunki doskonalenia 122

4.1. Oczekiwania respondentów wobec organizacji pracy 122

4.2. Ocena organizacji pracy – konkluzje z przeprowadzonych badań 129

4.3. Elastyczna organizacja pracy 140

4.4. Systemy wysoce efektywnej pracy jako przykład implementacji elastycznej organizacji pracy w przedsiębiorstwie 148

Rozdział 5 152

Perspektywy organizacji pracy jutra 152

5.1. Uwarunkowania elastycznej organizacji pracy – identyfikacja i określenie siły wpływu 152

5.2. Zewnętrzne stymulanty elastycznej organizacji pracy 157

5.2.1. Mobilność zawodowa i przestrzenna 157

5.2.2. Zmiany społeczne 160

5.2.3. Uwarunkowania technologiczne 161

5.2.4. Liberalizacja i deregulacja rynku pracy 165

5.2.5. Wzrost znaczenia wiedzy, kapitału ludzkiego 168

5.2.6. Globalizacja 169

5.3. Uwarunkowania wewnętrzne 171

5.3.1. Wybrane tendencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 171

5.3.2. Wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj prowadzonej działalności 175

5.3.3. Kultura organizacyjna 176

5.4. Przyszłość organizacji pracy – wnioski z analizy stymulant elastycznej organizacji pracy 178

Zakończenie 181

Załącznik 1 186

Załącznik 2 192

Załącznik 3 196

Literatura 198

Spis rysunków 211

Spis tabel 212

Summary 214

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl