Szukaj

Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja diagnoza

0.00 zł

Autor: Agnieszka Jagoda

ISBN: 978-83-7695-626-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 226

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Głównymi celami opracowania są rozpoznanie i wyjaśnienie współczesnej istoty i specyfiki organizacji pracy w przedsiębiorstwie, diagnoza jej poszczególnych elementów oraz wskazanie kierunków jej rozwoju w przyszłości. Przedstawiono i usystematyzowano terminologię z zakresu organizacji pracy, w celu uzyskania ogólnego obrazu badanego problemu zdecydowano się na zastosowanie podejścia o charakterze ilościowym z zastosowaniem badań kwestionariuszowych. Badania te posłużyły identyfikacji rozwiązań stosowanych w obszarze organizacji pracy oraz wynikających z nich ocen respondentów. W zakończeniu publikacji zawarto rekomendacje dotyczące procesu uelastyczniania pracy dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz ograniczenia i perspektywy dalszych systematycznych badań w obszarze organizacji pracy.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt