Podstawy rachunkowości, wyd. 3 rozszerzone i zmienione

Cena: 38,00 zł 38.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Bartłomiej Nita (red.)

ISBN: 978-83-7695-631-2

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 416

Format: B5

Oprawa: Miękka


Niniejszy podręcznik ma charakter wprowadzenia do studiowania rachunkowości i zawiera treści dotyczące przede wszystkim fundamentalnych założeń rachunkowości, których rozumienie jest niezbędne do dalszego pogłębiania rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Jest to kolejne wydanie, które zostało nieco zmienione i wzbogacone o nowy rozdział. Książka składa się z dwunastu rozdziałów, które odnoszą się głównie do podstawowych problemów rachunkowości, a zwłaszcza do identyfikacji operacji gospodarczych i zasadniczych koncepcji wyceny oraz kluczowych aspektów sprawozdawczości finansowej. Każdy z rozdziałów jest podzielony na kilka podrozdziałów, które obejmują wprowadzenie teoretyczne, przykłady i zadania.
Podręcznik jest przygotowany z myślą o osobach, które rozpoczynają studiowanie rachunkowości. Może stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów studiów I i II stopnia uczelni o profilu ekonomicznym oraz kierunków ekonomicznych prowadzonych na innych uczelniach.

Wstęp

1. Wprowadzenie do rachunkowości

1.1. Istota rachunkowości

1.2. Przedmiot, podmiot i funkcje rachunkowości

1.3. Regulacje prawne rachunkowości

1.4. Zasady rachunkowości

1.5. Przykłady

1.6. Zadania

2. Bilans jako rachunek majątku i kapitałów

2.1. Majątek jednostki i źródła jego finansowania

2.2. Bilans

2.3. Ogólna charakterystyka aktywów

2.4.Ogólna charakterystyka pasywów

2.5. Przykłady

2.6. Zadania

3. Rachunek zysków i strat jako rachunek efektywności ekonomicznej

3.1. Przychody i koszty jako podstawowe kategorie ekonomiczne

3.2. Rachunek zysków i strat jako część sprawozdania finansowego

3.3. Segmenty działalności w rachunku zysków i strat

3.4. Ustalenie wyniku finansowego jednostki

3.5. Przykłady

3.6. Zadania

4. Identyfikacja, klasyfikacja i dokumentacja operacji gospodarczych

4.1. Istota operacji gospodarczych

4.2. Klasyfikacja operacji gospodarczych

4.3. Dokumentacja księgowa

4.4. Rodzaje dowodów księgowych

4.5. Przykłady

4.6. Zadania

5. Konto księgowe jako element ksiąg rachunkowych

5.1. Istota konta księgowego i zasada podwójnego zapisu

5.2. Podział i funkcjonowanie kont księgowych

5.3. Zestawienie obrotów i sald oraz jego funkcje

5.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i zakładowy plan kont

5.5. Przykłady

5.6. Zadania

6. Podstawowe kategorie wyceny w rachunkowości

6.1. Istota wyceny bieżącej i bilansowej

6.2. Podstawowe kategorie wyceny

6.3. Zasady wyceny składników majątku i zobowiązań

6.4. Wycena w warunkach szczególnych

6.5. Przykłady

6.6. Zadania

7. Ewidencja rozrachunków i aktywów pieniężnych

7.1. Istota rozrachunków

7.2. Klasyfikacja rozrachunków

7.3. Istota aktywów pieniężnych

7.4. Klasyfikacja aktywów pieniężnych

7.5. Przykłady

7.6. Zadania

8. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

8.1. Charakterystyka środków trwałych

8.2. Ewidencja środków trwałych

8.3. Amortyzacja środków trwałych

8.4. Wartości niematerialne i prawne

8.5. Przykłady

8.6. Zadania

9. Ewidencja zapasów

9.1. Istota zapasów

9.2. Klasyfikacja zapasów

9.3. Początkowa wycena zapasów

9.4. Ewidencja rozchodu zapasów

9.5. Przykłady

9.6. Zadania

10. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności operacyjnej

10.1. Pojęcie i istota kosztu w rachunkowości

10.2. Klasyfikacja kosztów

10.3. Rozliczanie kosztów

10.4. Kalkulacja kosztów

10.5. Ewidencja kosztów

10.6. Przykłady

10.7. Zadania

11. Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie bilansu zamknięcia

11.1. Kategorie kształtujące wynik finansowy

11.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą

11.3. Ustalanie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną

11.4. Sporządzanie bilansu zamknięcia

11.5. Przykłady

11.6. Zadania

12. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości

12.1. Cel i adresaci sprawozdania finansowego

12.2. Struktura sprawozdania finansowego

12.3. Podstawy prawne i zróżnicowanie obowiązków sprawozdawczych

12.4. Wprowadzenie do analizy finansowej

12.5. Przykłady

12.6. Zadania

Załączniki

Wykaz aktów prawnych

Zalecana literatura

Spis rysunków

Spis tabel

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl