Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Andrzej Sztando

ISBN: 978-83-7695-637-4

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 330

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Książka poświęcona jest problematyce zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Jej podstawowym celem jest uświadomienie czytelnikowi,  jaką rolę odgrywa w tym zarządzaniu właściwe postrzeganie i kształtowanie ponadlokalnych relacji gminy,  oraz wskazanie,  jak należy to czynić. Pracę otwiera geneza współczesnego lokalizmu. W dalszej kolejności zaprezentowano istotę rozwoju lokalnego oraz typy i znaczenie relacji łączących gminy z ponadlokalnym otoczeniem. Następnie omówiono ideę i mechanizm zarządzania tym rozwojem, a także dwa przeciwstawne podejścia do tego zarządzania – administracyjne, niepożądane, gdyż skoncentrowane  jest na wykonywaniu prawa,  oraz strategiczne, pożądane, ponieważ jest  zgodne z cechami rozwoju lokalnego. Cechy podejścia strategicznego związane z prorozwojowym kształtowaniem ponadlokalnych relacji gmin określono jako ponadlokalną perspektywę tego zarządzania. Główna część książki prezentuje cele, przebieg i wyniki badań tej perspektywy zarządzania prowadzonego współcześnie przez władze polskich małych miast. Na ich podstawie sformułowano jego charakterystykę, skupiając się na ocenie  tego, w jakim stopniu zarządzanie to jest wciąż administracyjne, a w jakim już strategiczne. Sformułowano również zalecenia  dotyczące doskonalenia wspomnianej perspektywy zarządzania, adresowane do badanych władz, środowiska nauki i władz państwowych. Opracowanie kończy ocena przydatności zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych w innych, analogicznych badaniach, a także propozycje kierunków i metod ich prowadzenia.

Podziękowania 9

Wstęp 11

Rozdział 1 17

Rozwój lokalny i jego ponadlokalne własności 17

1.1. Fordyzm i jego kryzys 17

1.2. Postfordyzm, lokalizm i nowy lokalizm 24

1.3. Lokalność, obszar i układ lokalny 33

1.4. Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego 35

1.5. Rozwój lokalny w perspektywie lokalnej jako wzorzec procesu 39

1.6. Rozwój lokalny w perspektywie lokalnej jako rzeczywisty proces i jego stan 53

1.7. Rozwój lokalny w perspektywie ponadlokalnej jako wzorzec procesu 55

1.8. Rozwój lokalny w perspektywie ponadlokalnej jako rzeczywisty proces i jego stan 57

1.9. Typologia ponadlokalnych relacji układu lokalnego warunkujących rozwój lokalny 61

Rozdział 2 67

Implementacja koncepcji rozwoju lokalnego i jej ponadlokalna perspektywa 67

2.1. Lokalna polityka rozwoju lokalnego i jej podmioty 67

2.2. Ponadlokalne polityki rozwoju lokalnego i ich podmioty 71

2.3. Gminne zarządzanie rozwojem lokalnym 77

2.4. Procesy gminnego zarządzania rozwojem lokalnym 81

2.5. Motywy i koncepcja podejścia strategicznego do zarządzania rozwojem lokalnym 86

2.6. Cechy gminnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z ponadlokalnymi relacjami układu lokalnego 94

2.7. Pojęcie i znaczenie ponadlokalnej perspektywy gminnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym 100

Rozdział 3 103

Przesłanki i przebieg badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast 103

3.1. Stan i przesłanki badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania rozwojem lokalnym oraz motywy badań dziedzinowych 103

3.2. Małe miasta i ponadlokalne przyczyny ich współczesnej sytuacji 110

3.3. Zainteresowanie ponadlokalnymi relacjami małych miast 116

3.4. Cele, obiekty, strategia, metody i techniki badań oraz źródła informacji 121

3.5. Próba i alokacja ilościowych metod badań 131

3.6. Pytania i narzędzia badawcze oraz przebieg badań 137

Rozdział 4 142

Wyniki badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast 142

4.1. Postrzeganie relacji waloryzacji oraz egzogeniczna utylitarność i pozycjonalność zarządzania 142

4.2. Postrzeganie relacji animacji i neoendogeniczna absorpcyjność zarządzania 164

4.3. Postrzeganie relacji supresji i protekcyjność zarządzania 198

4.4. Postrzeganie relacji deprecjacji i retencyjność zarządzania 215

4.5. Służebność ponadlokalna zarządzania 225

4.6. Ogólne postrzeganie otoczenia i własnej roli w kształtowaniu ponadlokalnych relacji miasta 228

Rozdział 5 237

Wnioski, zalecenia i dalsze badania 237

5.1. Ogólna charakterystyka ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast 237

5.2. Doskonalenie ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast 242

5.3. Przydatność i warunki wykorzystania wybranych źródeł informacji, metod i technik badań w diagnozowaniu ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym 253

5.4. Kierunki i cele dalszych badań ponadlokalnej perspektywy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym 255

Zakończenie 258

Załączniki 261

Literatura 291

Spis rysunków 316

Spis wykresów 317

Spis tabel 318

Summary 319

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl