Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności

Cena: 30,00 zł 30.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Michał Sosnowski (red.)

ISBN: 978-83-7695-815-6

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 150

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK // EBOOKPOINT


Publikacja wnosi istotny wkład w dyskurs naukowy dotyczący bieżących wyzwań stawianych przed polityką fiskalną i pieniężną państwa, finansami publicznymi oraz rynkami kapitałowymi. Monografia stanowi przegląd wyników aktualnych badań, a jednocześnie zbiór dociekań – w postaci teoretycznych i empirycznych analiz. Głównym celem książki jest, z jednej strony, pokazanie wieloaspektowości zagadnień związanych z pojęciem finansów, z drugiej zaś – próba identyfikacji i analiza czynników determinujących współczesne procesy gospodarcze, a znajdujących się w obszarze badań nad finansami.

Wstęp 9

1. Wpływ publikacji danych makroekonomicznych na wycenę aktywów finansowych – międzynarodowe doświadczenia (Jarosław Janecki) 13

1.1. Istota i rodzaje impulsów informacyjnych 13

1.2. Publikacje danych makroekonomicznych a rynek papierów dłużnych 15

1.3. Publikacje danych makroekonomicznych a rynek walutowy 17

1.4. Publikacje danych makroekonomicznych a rynek akcji 17

1.5. Stopień zintegrowania rynków 19

Literatura 21

2. Fundusze inwestycyjne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Paweł Kulpaka) 24

2.1. Historia i teoria – wybrane elementy 24

2.2. Fundusze inwestycyjne UCITS 28

2.3. Pozostałe fundusze inwestycyjne – nie UCITS 31

2.4. Analiza łączna wszystkich funduszy inwestycyjnych 33

2.5. Podsumowanie 35

Literatura 36

3. Modelowanie cen obligacji korporacyjnych z wykorzystaniem wybranych stochastycznych równań różniczkowych (SDE) (Henryk Marjak) 37

3.1. Obligacje korporacyjne na polskim rynku papierów dłużnych 37

3.2. Wykorzystanie stochastycznych równań różniczkowych w modelowaniu procesów gospodarczych 39

3.3. Wyniki eksperymentu obliczeniowego 40

3.4. Podsumowanie 45

Literatura 45

4. Debiuty jednostek samorządu terytorialnego na rynku obligacji GPW Catalyst (Katarzyna Obszańska) 47

4.1. Rynek Catalyst 47

4.1.1. Catalyst dla emitentów 48

4.2. Obligacje komunalne 48

4.2.1. Standardy i zalety obligacji na Catalyst 50

4.3. Jednostki samorządu terytorialnego na rynku Catalyst 52

Literatura 54

5. Znaczenie China Investment Corporation w zarządzaniu chińskimi oficjalnymi aktywami rezerwowymi (Ireneusz Pszczółka) 55

5.1. Problemy efektywnego zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi 55

5.2. Państwowe Fundusze Majątkowe jako instrumenty wpierające zarządzanie oficjalnymi aktywami rezerwowymi 56

5.3. Historia powstania CIC jako kluczowego chińskiego PFM 57

5.4. Strategia inwestycyjna CIC i jej realizacja 58

5.5. Zmiana wartości rezerw CIC na tle zmian aktywów rezerwowych w Chinach 64

5.6. Ocena funkcjonowania CIC 65

Literatura 65

6. Wykorzystanie deficytu budżetowego w stabilizacji wzrostu gospodarczego (Arkadiusz Żabiński) 67

6.1. Istota i zakres funkcji stabilizacyjnej polityki fiskalnej 67

6.2. Zależność pomiędzy wielkością deficytu budżetowego a poziomem wzrostu gospodarczego 69

6.3. Ocena skuteczności wykorzystania deficytu budżetowego w stabilizacji gospodarki 74

Literatura 75

7. Finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2014-2018 (Małgorzata Gasz) 76

7.1. Aktywna polityka państwa na rynku pracy 76

7.2. Rynkowe efekty aktywnej polityki rynku pracy 77

7.3. Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w latach 2014-2018 79

Literatura 84

8. Niesprawiedliwe podatki jako determinanta rozwoju gospodarki nieformalnej (Michał Sosnowski) 85

8.1. Problem sprawiedliwego opodatkowania 85

8.2. Gospodarka nieformalna – próba definicji 90

8.3. Poziom szarej strefy i opodatkowania – analiza i wnioski 94

Literatura 100

9. Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Elżbieta Izabela Misiewicz) 102

9.1. Wprowadzenie 102

9.2. Charakterystyka podstawowych podatków 104

9.2.1. Podatek od towarów i usług 104

9.2.2. Podatek od osób fizycznych 106

9.2.3. Podatek od osób prawnych 108

9.3. Wnioski 110

Literatura 112

10. Determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego w Unii Europejskiej (Ivanna Chaikovska) 113

10.1. Bezpieczeństwo w sektorze bankowym 113

10.2. Pokryzysowe regulacje ostrożnościowe jako element bezpieczeństwa sektora bankowego w Unii Europejskiej 115

10.3. Współczynnik adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo sektora bankowego 117

10.4. Wyniki przeglądu jakości aktywów oraz testów warunków skrajnych w Unii Europejskiej 120

10.5. Wnioski 123

Literatura 124

11. Innowacje produktowe w ubezpieczeniach gospodarczych na przykładzie ubezpieczeń cybernetycznych (Andrzej Kamiński) 125

11.1. Pojęcie i klasyfikacja innowacji 125

11.2. Innowacje produktowe na rynku ubezpieczeniowym 126

11.3. Stymulanty rozwoju cyberubezpieczeń 128

11.4. Ubezpieczenie cybernetyczne jako innowacyjny produkt ubezpieczeniowy 130

Literatura 133

12. Crowdfunding jako metoda pozyskiwania środków finansowych w Internecie (Nina Stępnicka, Paulina Wiączek) 134

12.1. Definicja i modele crowdfundingu 134

12.2. Funkcjonowanie platform crowdfundingowych 138

12.3. Platformy crowdfundingowe w Polsce 140

12.4. Podsumowanie 141

Literatura 142

Podsumowanie 144

Summary 147

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl