Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar ujmowanie kontrola i sprawozdawczość

Roman Kotapski, Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia, okładka
  • promocja
Cena: 6,50 zł 65,00 zł 6.50
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Roman Kotapski

ISBN: 978-83-7695-646-6

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 278

Format: B5

Oprawa: Miękka


Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono m.in.:

• rynek usług komunalnych a uwarunkowania ustalania taryf, • determinanty kształtowania cen usług w warunkach monopolu naturalnego

• diagnozę stanu rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, • ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w księgach rachunkowych,

• koszty działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,

• wpływ wdrożenia budżetowania na rachunek kosztów przedsiębiorstwa,

• rachunki wyników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem rodzajów działalności oraz wyodrębnionych kosztów istotnych procesów.

Autor wykorzystał swoje bogate doświadczenia w opracowywaniu zakładowych planów kont oraz wdrażaniu systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wstęp 7

1. Rynek usług komunalnych a uwarunkowania ustalania taryf 17

1.1. Zadania gminy w zakresie usług komunalnych 17

1.2. Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 24

1.3. Determinanty kształtowania cen usług w warunkach monopolu naturalnego 40

1.4. Uwarunkowania prawne ustalania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 51

1.5. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym 62

2. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 73

2.1. Istota, zadania i funkcje rachunku kosztów 73

2.2. Klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa 86

2.3. Ewolucja ujmowania kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych 93

2.4. Wnioski z badań dotyczących ujmowania kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem 99

3. Diagnoza stanu rachunku kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych 102

3.1. Założenia, metodyka i zakres diagnozy stanu rachunku kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych 102

3.2. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo- -kanalizacyjnych w księgach rachunkowych – studia literaturowe 106

3.3. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo- -kanalizacyjnych w księgach rachunkowych – studia przypadków 113

3.4. Wyniki badań ankietowych w zakresie pomiaru, ujmowania oraz rozliczania kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 124

3.5. Wnioski z diagnozy stanu rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 151

4. Kierunki doskonalenia rachunku kosztów w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych 163

4.1. Koszty produkcji i uzdatniania wody 163

4.2. Koszty dystrybucji wody do odbiorców 166

4.3. Koszty odprowadzania ścieków 175

4.4. Koszty oczyszczania ścieków 179

4.5. Koszty realizacji usług wodociągowo-kanalizacyjnych 183

4.6. Koszty działalności pomocniczej i koszty ogólne działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 184

4.7. Wpływ wdrożenia budżetowania na rozwiązania w rachunkowości finansowej – studium przypadku 187

4.8. Wnioski z propozycji ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 195

5. Koncepcja referencyjnego modelu ustalania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 201

5.1. Zawartość informacyjna wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 201

5.2. Problemy z ustalaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 207

5.3. Budżet jako narzędzie planowania i kontroli taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 211

5.4. Rachunki wyników działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jako narzędzie ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 220

5.5. Propozycja układu tabel wniosku taryfowego do ustalenia niezbędnych przychodów 238

Podsumowanie 246

Załącznik – ankieta badawcza 258

Literatura 262

Spis rysunków 275

Spis tabel 276

Summary 279

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl