Szukaj

Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych

35.00 zł

Autor: Piotr Bednarek

ISBN: 978-83-7695-555-1

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 309

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK


Książka stanowi kompendium wiedzy o metodach i technikach samooceny możliwych do zastosowania w audycie wewnętrznym oraz o systemie pomiaru możliwych do uzyskania wyników w rezultacie przeprowadzonego audytu wewnętrznego. W rozdziałach drugim i trzecim autor zaprezentował kilka metod pomiaru i oceny, jakie mogą zastosować kadry komórek audytu wewnętrznego, co stanowi pogłębienie wiedzy naukowej w zakresie audytu wewnętrznego. W sposób wyczerpujący opisał różne metody oceny audytu wewnętrznego oraz miary wyników audytu wewnętrznego. W części badawczej zaś dokonał identyfikacji: stosowanych w praktyce JSFP metod pomiaru wyników i modeli samooceny, korzyści, metod i perspektyw według strategicznej karty wyników (SKW) systemów oceny stosowanych przez audytorów wewnętrznych JSFP, obszarów samooceny, w których osiągane przez audyt wewnętrzny wyniki najsilniej są skorelowane z postrzeganą wartością dodaną tego audytu dla organizacji, oraz identyfikacji zakresu działań i wyników audytu wewnętrznego w JSFP osiąganych w kluczowych obszarach samooceny.
Wyniki badania ankietowego skonfrontowane z opiniami ekspertów pozwoliły autorowi na zaproponowanie modelu kompleksowego systemu samooceny dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych oraz wskazanie barier i czynników stymulujących podjęcie decyzji o systematycznym przeprowadzaniu samooceny w audycie wewnętrznym.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt