Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych

Cena: 35,00 zł 35.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Piotr Bednarek

ISBN: 978-83-7695-555-1

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 309

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK


Książka stanowi kompendium wiedzy o metodach i technikach samooceny możliwych do zastosowania w audycie wewnętrznym oraz o systemie pomiaru możliwych do uzyskania wyników w rezultacie przeprowadzonego audytu wewnętrznego. W rozdziałach drugim i trzecim autor zaprezentował kilka metod pomiaru i oceny, jakie mogą zastosować kadry komórek audytu wewnętrznego, co stanowi pogłębienie wiedzy naukowej w zakresie audytu wewnętrznego. W sposób wyczerpujący opisał różne metody oceny audytu wewnętrznego oraz miary wyników audytu wewnętrznego. W części badawczej zaś dokonał identyfikacji: stosowanych w praktyce JSFP metod pomiaru wyników i modeli samooceny, korzyści, metod i perspektyw według strategicznej karty wyników (SKW) systemów oceny stosowanych przez audytorów wewnętrznych JSFP, obszarów samooceny, w których osiągane przez audyt wewnętrzny wyniki najsilniej są skorelowane z postrzeganą wartością dodaną tego audytu dla organizacji, oraz identyfikacji zakresu działań i wyników audytu wewnętrznego w JSFP osiąganych w kluczowych obszarach samooceny.
Wyniki badania ankietowego skonfrontowane z opiniami ekspertów pozwoliły autorowi na zaproponowanie modelu kompleksowego systemu samooceny dla audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych oraz wskazanie barier i czynników stymulujących podjęcie decyzji o systematycznym przeprowadzaniu samooceny w audycie wewnętrznym.

Wstęp 9

Rozdział 1 Jakość, wyniki i wartość dodana audytu wewnętrznego 23

1.1. Istota jakości audytu wewnętrznego 23

1.2. Pojęcie wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym 28

1.3. Definicja wartości dodanej audytu wewnętrznego 35

Rozdział 2 Ramy koncepcyjne pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym 42

2.1. Istota pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym 42

2.2. Funkcje pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym 45

2.3. Mierniki wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym 55

2.4. Modele systemów pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym 63

2.5. Odpowiedzialność za wyniki działań realizowanych w audycie wewnętrznym 74

Rozdział 3 Modele i metody samooceny w audycie wewnętrznym 83

3.1. Istota i korzyści z samooceny w audycie wewnętrznym 83

3.2. Modele stosowane do samooceny w audycie wewnętrznym 88

3.2.1. Uwagi wstępne 88

3.2.2. Model Ministerstwa Finansów 90

3.2.3. Model oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 91

3.2.4. Model Instytutu Audytorów Wewnętrznych 93

3.2.5. Model Ministerstwa Skarbu Zjednoczonego Królestwa 98

3.2.6. Model niemiecki 103

3.2.7. Model „Droga do jakości” 105

3.2.8. Model dojrzałości procesowej audytu wewnętrznego 111

3.2.9. Model rozwoju instytucjonalnego audytu wewnętrznego w sektorze publicznym 115

3.3. Realizacja procesu samooceny w audycie wewnętrznym 122

3.4. Metody samooceny w audycie wewnętrznym 144

Rozdział 4 Metodyka badania empirycznego pomiaru wyników i samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 166

4.1. Metodyka i procedura badań empirycznych 166

4.2. Budowa kwestionariusza ankiety 169

4.3. Metoda ekspercka 170

4.4. Charakterystyka zmiennych i skal pomiarowych 173

4.5. Charakterystyka badanych jednostek sektora finansów publicznych 178

Rozdział 5 Rezultaty badania w zakresie systemów pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 184

5.1. Perspektywy pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 184

5.2. Klasyfikacja komórek audytu wewnętrznego według perspektyw pomiaru i wielkości 188

5.3. Pomiar wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym w wyróżnionych dla celów badawczych grupach komórek audytu wewnętrznego 195

5.3.1. Kluczowe perspektywy strategicznej karty wyników 195

5.3.2. Perspektywa komitetu audytu 196

5.3.3. Perspektywa naczelnego kierownictwa 199

5.3.4. Perspektywa audytowanych 202

5.3.5. Perspektywa procesu i rozwoju audytu wewnętrznego 205

5.4. Mierniki i ich znaczenie w wyróżnionych dla celów badawczych grupach komórek audytu wewnętrznego 209

5.5. Wpływ pomiaru na postrzeganą wartość dodaną, zgodność atrybutów i działań komórek audytu wewnętrznego ze standardami IIA oraz wyniki uzyskane w poszczególnych grupach komórek audytu wewnętrznego 217

5.6. Weryfikacja hipotez badawczych – wyniki badań ankietowych 223

Rozdział 6 Rezultaty badania w zakresie systemów samooceny i postrzeganej wartości dodanej audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 226

6.1. Modele samooceny stosowane przez audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych 226

6.2. Kluczowe obszary samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 227

6.3. Korzyści z samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 235

6.4. Podstawowe elementy systemów samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 239

6.4.1. Kryteria systemów samooceny 239

6.4.2. Metodyka systemów samooceny 241

6.4.3. Perspektywy w systemach samooceny 243

6.5. Kompleksowość systemów samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 245

6.6. Weryfikacja hipotez badawczych – wyniki badań ankietowych 247

Rozdział 7 Rekomendacje wynikające z badania samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych 250

7.1. Ramowy model samooceny w audycie wewnętrznym 250

7.1.1. Uwagi wstępne 250

7.1.2. Funkcje samooceny w audycie wewnętrznym 254

7.1.3. Podmioty oceniające audyt wewnętrzny w ramach samooceny. 256

7.1.4. Obszary samooceny w audycie wewnętrznym 258

7.1.5. Metody i techniki samooceny w audycie wewnętrznym 262

7.1.6. Mierniki stosowane w systemach samooceny w audycie wewnętrznym 265

7.2. Determinanty systemu samooceny w audycie wewnętrznym 269

7.3. Etapy procesu samooceny w audycie wewnętrznym 271

7.4. Bariery i czynniki stymulujące do systematycznego przeprowadzania samooceny w audycie wewnętrznym 278

7.5. Ostateczny model systemu samooceny w audycie wewnętrznym 282

Zakończenie 288

Literatura 293

Spis rysunków 302

Spis tabel 304

Summary 30

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl