Statystyka z prostej perspektywy teorii zbiorów

Cena: 63,00 zł 63.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Tadeusz Borys, Marta Kusterka-Jefmańska (red.)

ISBN: 978-83-7695-760-9

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 542

Format: B5

Oprawa: Miękka


W podręczniku omówiono zagadnienia wprowadzające, takie jak: pojęcie, zakres i użyteczność statystyki,  standardy i systemy statystyki publicznej,  kryteria jakości danych i ważniejsze bazy danych statystycznych oraz  podstawowe pojęcia statystyczne, a następnie poruszono m.in. kwestie dotyczące analizy statystycznej cechy (w tym zmiennej losowej) jednowymiarowej, wielowymiarowego ujęcia analizy statystycznej i metod wnioskowania statystycznego. Książka zawiera charakterystykę podstawowych programów statystycznych i  zestawy zadań kontrolnych wraz z odpowiedziami. Podręcznik daje  czytelnikom możliwość poszerzania wiedzy, czemu  służą  wskazane przez autorów źródła cytowane i zalecane.

Przedmowa 11

Wykaz symboli 15

Część I. STATYSTYKA − zagadnienia wprowadzające

1. Statystyka i jej podstawowe funkcje 21

1.1. Istota i użyteczność statystyki 21

1.2. Działy i specjalizacje statystyki 29

Źródła cytowane i zalecane 35

2. Standardy i systemy statystyki publicznej 37

2.1. Statystyka publiczna – jej główne zadania i funkcje 37

2.2. Międzynarodowe standardy statystyczne 39

2.3. Globalny, europejski i krajowe systemy statystyczne 43

Źródła cytowane i zalecane 54

3. Ważniejsze bazy danych 56

3.1. Pojęcie bazy danych, główne modele i metody ochrony 56

3.2. Bazy światowe i europejskie 60

3.3. Bazy krajowe 65

3.4. Bazy regionalne i lokalne 72

3.5. Otwieranie danych publicznych 75

Źródła cytowane i zalecane 78

4. Podstawowe pojęcia statystyczne 80

4.1. Jednostki statystyczne i zbiorowość statystyczna 80

4.2. Cechy – pojęcie i klasyfikacje 86

4.3. Wskaźniki – pojęcie, klasyfikacje i zasady analizy wskaźnikowej 114

Zadania kontrolne 118

Źródła cytowane i zalecane 120

5. Rodzaje i etapy badania statystycznego 121

5.1. Badania, analizy i metody statystyczne 121

5.2. Etapy i scenariusze badań statystycznych 130

Źródła cytowane i zalecane 135

Odpowiedzi do zadań kontrolnych z rozdziału 4 136

Część II. Analiza statystyczna cechy jednowymiarowej

1. Wprowadzenie – pojęcie rozkładu cechy i jego rodzaje 139

Źródła cytowane i zalecane 141

2. Analiza rozkładów empirycznych 142

2.1. Pojęcie rozkładu empirycznego i rodzaje opisu zbiorowości 142

2.2. Opis tabelaryczny 149

2.3. Opis graficzny 171

2.4. Opis parametryczny 183

2.4.1. Pojęcie i klasyfikacja parametrów 183

2.4.2. Miary średnie 187

2.4.3. Miary zmienności 201

2.4.4. Miary asymetrii 215

2.4.5. Miary koncentracji 222

Przykłady z wykorzystaniem programu R 229

Zadania kontrolne 239

Źródła cytowane i zalecane 241

3. Analiza rozkładów teoretycznych 242

3.1. Pojęcie i rodzaje rozkładów teoretycznych 242

3.2. Rozkłady (cechy) zmiennej skokowej 246

3.2.1. Ogólna charakterystyka 246

3.2.2. Rozkład dwupunktowy 249

3.2.3. Rozkład dwumianowy 250

3.2.4. Rozkład Poissona 253

3.3. Rozkłady (cechy) zmiennej ciągłej 254

3.3.1. Ogólna charakterystyka 255

3.3.2. Rozkład prostokątny 256

3.3.3. Rozkład normalny 258

3.3.4. Inne rozkłady 261

Zadania kontrolne 263

Źródła cytowane i zalecane 264

Odpowiedzi do zadań kontrolnych z rozdziałów 2 i 3 265

Część III. Analiza statystyczna cechy wielowymiarowej

1. Wprowadzenie – pojęcie cechy wielowymiarowej i podstawowe rodzaje analiz statystycznych 269

Źródła cytowane i zalecane 271

2. Analiza współzależności 273

2.1. Rodzaje i metody badania współzależności 273

2.1.1. Analiza diagramu korelacyjnego 274

2.1.2. Analiza szeregów statystycznych 277

2.1.3. Analiza tablicy korelacyjnej 279

2.1.4. Metoda nieparametryczna 284

2.1.5. Metoda parametryczna 286

2.1.6. Własności idealnej miary współzależności 288

2.2. Parametryczne miary współzależności 289

2.2.1. Stosunek korelacyjny 290

2.2.2. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona 295

2.2.3. Współczynnik korelacji rang Spearmana 302

2.3. Nieparametryczne miary współzależności 305

2.3.1. Współczynnik zbieżności Czuprowa 307

2.3.2. Inne miary oparte na wartości statystyki χ2 310

2.3.3. Współczynnik gamma Goodmana i Kruskala 311

2.4. Analiza regresji 313

2.5. Wybór odpowiedniej miary współzależności 321

Przykłady z wykorzystaniem programu R 323

Zadania kontrolne 327

Źródła cytowane i zalecane 331

3. Wielowymiarowa analiza porównawcza 332

3.1. Istota wielowymiarowej analizy porównawczej 332

3.2. Podstawowe metody porządkowania liniowego 334

3.2.1. Miary agregatowe dla cech liczbowych 334

3.2.2. Miary agregatowe dla cech opisowych 342

3.2.3. Rozmyte miary agregatowe 347

Zadania kontrolne 356

Źródła cytowane i zalecane 356

4. Dynamiczna analiza porównawcza – teoria indeksów 358

4.1. Istota i metody dynamicznej analizy porównawczej 358

4.2. Miary dynamiki 362

4.3. Metody wyznaczania tendencji rozwojowej 373

4.3.1. Metoda oceny wzrokowej 375

4.3.2. Metody mechaniczne 377

4.3.3. Metoda analityczna 380

4.3.4. Badanie średniego tempa zmian 383

4.4. Analiza sezonowości zjawisk 386

Przykłady z wykorzystaniem programu R 395

Zadania kontrolne 405

Źródła cytowane i zalecane 406

Odpowiedzi do zadań kontrolnych z rozdziałów 2, 3 i 4 406

Część IV. Wnioskowanie statystyczne

1. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego 411

Źródła cytowane i zalecane 412

2. Badania częściowe 413

2.1. Problemy i korzyści z reprezentatywności badań częściowych 414

2.2. Próba statystyczna i schematy jej losowania 415

Źródła cytowane i zalecane 421

3. Estymacja statystyczna 422

3.1. Wprowadzenie 422

3.2. Estymacja punktowa 425

3.3. Estymacja przedziałowa 428

3.3.1. Estymacja wartości średniej 428

3.3.2. Estymacja wskaźnika struktury 438

3.3.3. Estymacja odchylenia standardowego i wariancji 440

3.3.4. Estymacja współczynnika korelacji liniowej Pearsona 445

3.4. Wyznaczanie minimalnej liczebności próby 447

3.4.1. Minimalna liczebność próby dla średniej arytmetycznej 447

3.4.2. Minimalna liczebność próby dla wskaźnika struktury 450

Przykłady z wykorzystaniem programu R 453

Zadania kontrolne 455

Źródła cytowane i zalecane 457

4. Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych 459

4.1. Wprowadzenie 459

4.2. Hipotezy parametryczne 465

4.2.1. Weryfikacja hipotezy dla wartości średniej 465

4.2.2. Weryfikacja hipotezy dla dwóch wartości średnich 472

4.2.3. Weryfikacja hipotezy dla wskaźnika struktury 478

4.2.4. Weryfikacja hipotezy dla wariancji 481

4.2.5. Weryfikacja hipotezy dla współczynnika korelacji liniowej Pearsona 486

4.2.6. Inne hipotezy parametryczne 489

4.3. Hipotezy nieparametryczne 494

4.3.1. Weryfikacja hipotezy o niezależności cech 494

4.3.2. Weryfikacja hipotezy o zgodności rozkładu 498

4.3.3. Inne hipotezy nieparametryczne 502

Przykłady z wykorzystaniem programu R 504

Zadania kontrolne 506

Źródła cytowane i zalecane 508

Odpowiedzi do zadań kontrolnych z rozdziałów 3 i 4 509

Część V. Ważniejsze programy statystyczne

1. Przegląd programów i ich krótka charakterystyka 513

2. Program R i zasady pracy z programem 520

Źródła cytowane i zalecane 529

Suplement. Tablice statystyczne 531

Indeks rzeczowy 538

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl