[OTWARTY DOSTĘP] Funkcjonowanie biblioteki naukowej w zmieniającym się otoczeniu społecznym

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Beata Chrapczyńska, Małgorzata Świrad (red.)

Rok wydania: 2023

ISBN: 978-83-67400-26-8

Liczba stron: 186

Format: A4

Wersja elektroniczna: DBC


Monografia powstała z okazji 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracownicy Biblioteki Głównej UEW pragnęli pokazać kluczowe wydarzenia z życia biblioteki, które zmieniły jej postrzeganie i funkcjonowanie. Celem książki było wskazanie mocnych stron uczelnianej biblioteki. Monografia składa się z dziewięciu różnorodnych tematycznie rozdziałów, w których omówiono zagadnienia ważne z punktu widzenia zarówno bibliotekarzy, jak i użytkowników biblioteki, czyli naukowców i studentów. Poruszane w opracowaniu kwestie dotyczą m.in. wspierania pracowników naukowych w różnych aspektach ich pracy badawczej, innowacji w polskich bibliotekach naukowych czy szeroko pojętej popularyzacji nauki. Zaprezentowane rozważania dopełnia relacja z wystawy poświęconej 75-leciu Biblioteki Głównej UEW.

Słowa kluczowe: Web of Science, Plan Zarządzania Danymi Badawczymi, kolekcja zbiorów elektronicznych, biblioteka naukowa, edukacja zdalna, Dolnośląski Festiwal Nauki, COVID-19

Wstęp  9
1. Jak nas widzą, tak nas piszą – analiza publikacji pracowników UEW w bazie Web of Science (Agnieszka Dramińska, Joanna Kasprzyk-Machata) 11
1.1. Wstęp  11
1.2. Bibliometria – definicje i ich wykorzystanie 12
1.3. Rejestracja (dokumentacja) dorobku na UEW  13
1.4. Ilościowe zestawienie zarejestrowanego dorobku pracowników UEW  16
1.5. Analiza publikacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w oparciu o bazę Web of Science Core Collection  18
1.6. Analiza dorobku publikacyjnego z Web of Science Core Collection Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2008-2021) 26
1.7. Miejsce Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze nauk społecznych na przykładzie publikacji indeksowanych w Web of Science 32
1.8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu a uczelnie ekonomiczne w Polsce – analiza publikacji indeksowanych w Web of Science  34
1.9. Podsumowanie  36
Literatura  37
2. Wspieranie naukowców w przygotowaniu Planu Zarządzania Danymi Badawczymi w polskich bibliotekach naukowych (Barbara Grzelczak, Magdalena Haryłek)  39
2.1. Wstęp  39
2.2. Co to są dane badawcze? 40
2.3. FAIR Data 42
2.4. Plan Zarządzania Danymi Badawczymi  42
2.5. Otwarte repozytoria danych  43
2.6. Ankiety  44
2.7. Zespół ds. Wsparcia Zarządzania Danymi Badawczymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  50
Literatura  54
Załącznik 1  56
Załącznik 2  57
Załącznik 3  60
3. Innowacyjność w funkcjonowaniu polskich bibliotek naukowych – badanieankietowe (Beata Chrapczyńska, Dorota Matysiak) 63
3.1. Wstęp  63
3.2. Innowacje i innowacyjność w bibliotekach naukowych  64
3.3. Innowacje w polskich bibliotekach naukowych – analiza ankiety  66
3.3.1. Komputeryzacja i system biblioteczny  67
3.3.2. Infrastruktura biblioteczna  68
3.3.3. Zawód bibliotekarza i jego kompetencje  70
3.3.4. Oferta dla środowiska uczelnianego  71
3.3.5. Marketing biblioteczny  72
3.4. Podsumowanie  73
Literatura  74
Załącznik 1  76
4. Rola biblioteki akademickiej we wsparciu edukacji zdalnej – badanie wstępne(Dawid Kościewicz, Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk)  83
4.1. Wstęp  84
4.2. Biblioteki uczelniane a wspieranie edukacji zdalnej – przegląd literatury  84
4.3. Biblioteki a wspieranie zdalnej edukacji – badanie ankietowe  86
4.4. Podsumowanie  94
Literatura  94
Załącznik 1  96
Załącznik 2  103
5. Zarządzanie kolekcją zbiorów elektronicznych w bibliotekach polskich uczelni wyższych na tle współczesnych trendów światowych – rekonesans badawczy (Dawid Kościewicz, Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk)  110
5.1. Wstęp  111
5.2. Zarządzanie kolekcją zbiorów elektronicznych – przegląd literatury  111
5.3. Zarządzanie kolekcją zbiorów elektronicznych – badanie ankietowe  114
5.4. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  120
5.5. Podsumowanie  122
Literatura  123
Załącznik 1  125
6. Kolekcja starych druków w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i jej proweniencje (Agnieszka Rogalińska)  132
6.1. Wstęp  133
6.2. Z historii badań proweniencyjnych  134
6.3. Proweniencje starych druków z grupy poloników  136
6.4. Księgozbiór Izby Przemysłowo-Handlowej  146
6.5. Podsumowanie  151
Literatura 152
7. Ewidencja księgowa kosztów na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Ewa Mydlarz) 155
7.1. Wstęp  155
7.2. Finansowanie Biblioteki Głównej UEW  157
7.3. Specyfika zbiorów Biblioteki Głównej UEW  158
7.4. Ewidencja zinwentaryzowanych zbiorów Biblioteki Głównej UEW  159
7.5. Niezinwentaryzowany księgozbiór  160
7.6. Skontrum  161
7.7. Programy komputerowe i licencje  161
7.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów  162
7.9. Wydawnictwa uczelniane  163
7.10. Pozostałe koszty działalności Biblioteki  163
Literatura  164
8. Udział bibliotek uczelnianych w festiwalach nauki jako forma działalności popularyzatorskiej na przykładzie Biblioteki Głównej UEW (Magdalena Haryłek, Ewelina Jaworowska)  166
8.1. Wstęp  166
8.2. Festiwale nauki na świecie i w Polsce  167
8.3. Dolnośląski Festiwal Nauki  169
8.4. Biblioteki i ich udział w DFN  170
8.5. Wydarzenia DFN-u w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  171
8.6. Podsumowanie  174
Literatura  174
9. Jak COVID-19 zmienił Dolnośląski Festiwal Nauki – esej o przemianach w bibliotece (Renata Lizurej)  178
Literatura  184
75-lecie Biblioteki Głównej – wystawa  185

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl