Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Anna Kowalska

ISBN: 978-83-7695-708-1 

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 280

Format: B5

Oprawa: Twarda

Wersja elektroniczna: BOOKSBOX


Monografia jest poświęcona problematyce innowacji w polskiej gastronomii i uwarunkowaniom ich wprowadzania. Celem pracy było ustalenie znaczenia innowacji powstałych w placówkach gastronomicznych dla właścicieli lokali i ich klientów. Książka składa się z sześciu  rozdziałów, które  ułożono zgodnie z zasadą dedukcji. Zaczęto od omówienia problemów ogólnych, odnoszących się do kwestii teoretycznych związanych z postępem i innowacjami. Następnie przeanalizowano  zagadnienia związane z rozwojem rynku usług gastronomicznych. Dwa kolejne rozdziały poświęcono omówieniu wyników badań własnych przeprowadzonych wśród zarządzających placówkami gastronomicznymi i ich klientów. Ostatni rozdział zawiera zaś ocenę efektywności ekonomicznej wdrażanych innowacji w placówkach gastronomicznych. Opracowano go w formie studium przypadków. Książkę kończy podsumowanie, w którym zweryfikowano postawione we wstępie hipotezy badawcze. Przedstawiono w nim ważniejsze wnioski wynikające z pracy oraz  zamieszczono rekomendacje dla prowadzących lokale gastronomiczne.

Wstęp 7

1. Postęp oraz efektywność ekonomiczna w gastronomii – aspekty teoretyczne 15

1.1. Postęp jako czynnik rozwoju gospodarczego 15

1.1.1. Teoria postępu 15

1.1.2. Rodzaje postępu i ich klasyfikacja 21

1.1.3. Znaczenie postępu w branży gastronomicznej 26

1.2. Gastronomia – definicje i klasyfikacja 37

1.3. Efektywność wdrażanych inwestycji – pojęcie i pomiar 45

2. Zakres, skala oraz kierunki działalności innowacyjnej 50

2.1. Innowacje w teorii myśli ekonomicznej 50

2.2. Innowacje i ich znaczenie w gospodarce rynkowej 59

2.2.1. Innowacje i innowacyjność – przegląd definicji 59

2.2.2. Klasyfikacja oraz źródła innowacji w przedsiębiorstwach 65

2.2.3. Stymulatory i bariery rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach 73

2.3. Polityka innowacyjna Unii Europejskiej 77

2.3.1. Specjalizacja w dorobku teorii ekonomicznych 78

2.3.2. Inteligentna specjalizacja – założenia koncepcyjne 81

3. Rynek usług gastronomicznych 84

3.1. Ewolucja usług gastronomicznych 84

3.2. Zmiany na rynku usług gastronomicznych w Polsce 88

3.3. Nakłady inwestycyjne w sekcji hotelarstwa i gastronomii oraz stopień zużycia środków trwałych 109

3.4. Wydatki gospodarstw domowych na hotele i gastronomię 113

4. Kierunki i uwarunkowania wprowadzania innowacji w placówkach gastronomicznych w świetle wypowiedzi zarządzających nimi 135

4.1. Czynniki wpływające na rozwój innowacji w badanych przedsiębiorstwach 135

4.2. Czynniki zachęcające do prowadzenia działań innowacyjnych w placówkach gastronomicznych 150

4.3. Czynniki wpływające na brak prowadzenia działań innowacyjnych w placówkach gastronomicznych 164

4.4. Źródła informacji na temat konsumentów – ich potrzeb i preferencji oraz trendów zmian ich zachowań 170

5. Kierunki i uwarunkowania wprowadzania innowacji w placówkach gastronomicznych w opinii klientów 177

5.1. Znajomość wśród respondentów podstawowych terminów istotnych dla omawianego tematu 177

5.2. Klienci lokali gastronomicznych i ich potrzeby 181

5.3. Innowacyjne rozwiązania w placówkach gastronomicznych w opinii respondentów 195

6. Analiza i ocena ekonomicznej efektywności wdrażanych innowacji – studia przypadków 216

6.1. Metody ekonomicznej efektywności i ryzyka wdrażanych innowacji 216

6.2. Przykłady analiz i ocen ekonomicznej efektywności wybranych innowacji w placówkach gastronomicznych 219

6.2.1. Przykład oceny efektywności ekonomicznej innowacji organizacyjnej 220

6.2.2. Przykład oceny efektywności ekonomicznej innowacji procesowej 223

6.2.3. Przykład oceny efektywności ekonomicznej innowacji marketingowej 225

6.2.4. Przykład oceny efektywności ekonomicznej innowacji produktowej 228

6.3. Tendencje do zmian i ich kierunki w działalności innowacyjnej placówek gastronomicznych 233

Zakończenie 237

Bibliografia 245

Spis rysunków 261

Spis tabel 265

Summary 268

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl