Szukaj

Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania

0.00 zł

Autor: Anna Kowalska

ISBN: 978-83-7695-708-1 

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 280

Format: B5

Oprawa: Twarda

Wersja elektroniczna: BOOKSBOX


Monografia jest poświęcona problematyce innowacji w polskiej gastronomii i uwarunkowaniom ich wprowadzania. Celem pracy było ustalenie znaczenia innowacji powstałych w placówkach gastronomicznych dla właścicieli lokali i ich klientów. Książka składa się z sześciu  rozdziałów, które  ułożono zgodnie z zasadą dedukcji. Zaczęto od omówienia problemów ogólnych, odnoszących się do kwestii teoretycznych związanych z postępem i innowacjami. Następnie przeanalizowano  zagadnienia związane z rozwojem rynku usług gastronomicznych. Dwa kolejne rozdziały poświęcono omówieniu wyników badań własnych przeprowadzonych wśród zarządzających placówkami gastronomicznymi i ich klientów. Ostatni rozdział zawiera zaś ocenę efektywności ekonomicznej wdrażanych innowacji w placówkach gastronomicznych. Opracowano go w formie studium przypadków. Książkę kończy podsumowanie, w którym zweryfikowano postawione we wstępie hipotezy badawcze. Przedstawiono w nim ważniejsze wnioski wynikające z pracy oraz  zamieszczono rekomendacje dla prowadzących lokale gastronomiczne.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt