Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne

Cena: 30,00 zł 30.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: M. Biernacki, A. Boryczka, A. Girul , A. Marciniuk, E. Mazurek, K. Miszczyńska, P. Miszczyński, A. Prędki, E. Ropuszyńska-Surma

ISBN: 978-83-7695-921-4

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 138

Format: B5

Oprawa: Miękka


Pojęcie jakości życia definiowane jest na wiele sposobów i stosowane w różnych dziedzinach naukowych. W książce zaprezentowano niestandardowe podejście do analizy wybranych problemów związanych z tym zagadnieniem. Niewątpliwą zaletą monografii jest aktualność przedstawionych problemów, ich zróżnicowanie i różnorodność metod statystycznych zastosowanych w analizach. Dodatkowo omawiane aspekty jakości życia zostały niejednokrotnie zaprezentowane w perspektywie międzynarodowej, co pozwala podkreślić, że problemy są istotne i mają charakter globalny. Monografia jest bardzo ciekawą propozycją przedstawiającą omawiane zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, podobnych pozycji zaś – traktujących tak szeroko o jakości życia – na rynku polskim ukazuje się niewiele. Należy również podkreślić, że opracowania te z reguły zajmują się tym problemem z punktu widzenia nauk medycznych, dlatego monografia poświęcona jakości życia w ujęciu ekonomicznym niewątpliwie wnosi istotny wkład do dyscypliny.

 

 Wstęp 9
1. Analiza niezależności w badaniach jakości życia 11
1.1. Wprowadzenie 11
1.2. Miary zależności między cechami jakościowymi 13
1.3. Miary zależności dla cech porządkowych 16
1.3.1 Współczynnik rang Spearmana 17
1.3.2 Tau Kendalla 18
1.3.3 Tau-b Kendalla i tau-c Stuarta-Kendalla 19
1.3.4 Gamma Goodmana-Kruskala 20
1.3.5 d Somersa 21
1.4. Badanie symulacyjne i porównanie miar 22
1.5. Zakończenie 31
2. Analiza kosztów i korzyści społecznych a ocena jakości życia 32
2.1. Wprowadzenie – jakość życia i jej pomiar 32
2.1.1 Jakość życia w ujęciu filozofii 33
2.1.2 Jakość życia a mierniki dobrobytu społecznego 34
2.1.3 Jak definiować jakość życia? 35
2.1.4 Zakres badań 37
2.2. Geneza powstania, etapy rozwoju oraz zakres zastosowania analizy kosztów i korzyści społecznych 38
2.2.1 Definicje analizy kosztów i korzyści społecznychi 38
2.2.2 Wybrane etapy rozwoju i zakres zastosowania AKK 40
2.3. Model analizy kosztów i korzyści społecznych 42
2.4. Analiza porównawcza metod analizy kosztów i korzyści społecznych w wybranych projektach 45
2.5. Implementacja zmodyfikowanej metody kosztów i korzyści społecznych 48
2.5.1 Charakterystyka zmodyfikowanej metody AKK 48
2.5.2 Badania i ich wyniki – studium przypadku 49
2.6. Propozycja procedury pomiaru jakości życia bazującej na AKK 53
3. Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich 56
3.1. Wprowadzenie 56
3.2. Pojęcia podstawowe 56
3.3. Metodyka 59
3.4. Przegląd literatury 61
3.5. Opis przeprowadzonego badania 64
3.5.1 Źródła danych i wstępny zbiór kategorii 64
3.5.2 Uzupełnianie i przekształcanie danych 67
3.5.3 Obiekty i okres będące przedmiotem analizy 68
3.5.4 Analiza korelacji 70
3.5.5 Ostateczna struktura systemu ochrony zdrowia 73
3.6. Wyniki empiryczne 74
3.7. Dyskusja i wnioski 80
4. Konieczność dodatkowego zabezpieczenia finansowego emerytów w Polsce 83
4.1. Wprowadzenie 83
4.2. Problemy polskich emerytów na tle wybranych krajów 83
4.2.1 Jakość życia Polaków w ocenie rankingowej 83
4.2.2 Finanse na emeryturze 84
4.2.3 Starzenie się społeczeństwa 89
4.2.4 Rynek nieruchomości 91
4.3. Kontrakty typu equity release 92
4.3.1 Definicja, geneza i rynek umów equity release 92
4.3.2 Opis i charakterystyka polskich kontraktów 94
4.3.3 Wyznaczanie świadczeń indywidualnych 95
4.3.4 Wyznaczanie świadczeń małżeńskich 97
4.3.5 Świadczenia w Polsce i wybranych krajach UE 101
4.3.6 Ryzyko 107
4.3.7 Podsumowanie 108
5. Efektywność polityk społecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej 109
5.1. Wprowadzenie 109
5.2. Dane 110
5.2.1 Ocena systemu edukacji 111
5.2.2 Ocena stanu zdrowia 112
5.2.3 Ocena dobrobytu społecznego 113
5.2.4 Średnie koszty edukacji i ochrony zdrowia oraz zwiększenia dobrobytu 114
5.3. Metody oceny – propozycja modyfikacji formuł składowych indeksu HDI 116
5.4. Wyniki dotyczące HDI 117
5.5. Efektywność polityk społecznych via DEA 120
5.5.1 Wykorzystana metodyka z zakresu DEA 121
5.5.2 Wyniki uzyskane za pomocą metody DEA 122
5.6. Zakończenie
Literatura 126
Spis rysunków 133
Spis tabel 134
Abstract  136

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl