Kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Izabela Michalska-Dudek

ISBN: 978-83-7695-600-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 380

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK


Opracowanie wzbogaca wiedzę na temat zjawiska lojalności, jej pomiaru, uwarunkowań oraz możliwości implementacji działań służących budowaniu i wzmacnianiu lojalności klientów biur podróży w Polsce. Przeprowadzone przez autorkę badania pozwoliły na zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy na temat teoretycznych i metodologicznych podstaw procesu budowania przez biura podróży długotrwałych więzi z klientami.  Książka składa się z siedmiu rozdziałów, przedstawiających m.in. następujące zagadnienia: kluczowe uwarunkowania lojalności klientów na rynku turystycznym,  metody pomiaru lojalności  klientów, wpływ kształtowania tych wskaźników na zmiany poziomu wyników finansowych przedsiębiorstw, programy lojalnościowe,  istota i przesłanki powstania i ewolucji biur podróży, charakterystyka obszarów aktywności gospodarczej omawianych podmiotów gospodarki turystycznej oraz uwarunkowania instytucjonalno-prawne,  opis  aktualnego układu podmiotowego rynku biur podróży w Polsce. Autorka pracy omówiła  także wyniki badań empirycznych strony podażowej rynku biur podróży w Polsce, co pozwoliło na ocenę znajomości podstawowych zasad projektowania, stopnia i zakresu wykorzystania programów lojalnościowych, stopnia trudności poszczególnych aspektów zarządzania nimi, a także ewaluację efektów ich stosowania przez menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe w biurach podróży funkcjonujących na polskim rynku. W monografii zawarto również propozycję autorskiego modelu teoretycznego lojalności klientów biur podróży, stanowiącego egzemplifikację rzeczywistych zachowań nabywców usług turystycznych biur podróży.

Wstęp 9

 

Rozdział 1 Lojalność klientów na rynku turystycznym 17

1.1. Pojęcie i dualizm lojalności klientów 17

1.2. Klasyfikacje lojalności 22

1.2.1. Drabina lojalności klientów 23

1.2.2. Afektywno-behawioralna klasyfikacja lojalności 25

1.2.3. Mapa modeli zachowań 27

1.2.4. Dynamiczne ujęcie lojalności 29

1.2.5. Pozostałe klasyfikacje lojalności 31

1.3. Obiekty i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych 34

1.4. Modele lojalności wśród modeli zachowań rynkowych nabywców 38

1.5. Konceptualizacja badań lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych 59

 

Rozdział 2 Metody pomiaru lojalności nabywców i ich znaczenie dla przedsiębiorstw turystycznych 77

2.1. Złożoność pomiaru lojalności nabywców usług turystycznych 77

2.2. Wskaźniki pomiaru lojalności nabywców usług turystycznych 82

2.2.1. Wskaźnik satysfakcji klientów jako podstawa wnioskowania o lojalności 85

2.2.2. Wskaźnik utrzymania klientów 86

2.2.3. Wskaźnik utraty klientów 88

2.2.4. Wskaźnik lojalności klientów 89

2.3. Wpływ zmian wskaźników lojalności na wyniki finansowe przedsiębiorstwa 90

2.4. Wskaźniki wyboru klienta służące do zarządzania lojalnością nabywców usług turystycznych 95

2.4.1. Wskaźnik RFM (Recency, Frequency, Money) 96

2.4.2. Wskaźnik SoW (Share of Wallet) 98

2.4.3. Wskaźnik PCV (Past Customer Value) 99

2.4.4. Wskaźnik LTV (Life Time Value) 99

2.4.5. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) 103

2.4.6. Metody TRI*M 106

 

Rozdział 3 Rola programów lojalnościowych w budowaniu długotrwałych relacji z nabywcami usług turystycznych 113

3.1. Istota marketingu relacji i jego instrumentarium na rynku biur podróży 113

3.2. Budowanie relacji biura podróży z klientami 127

3.3. Procedura projektowania i zasady tworzenia programów lojalnościowych biur podróży 140

3.4. Instrumentarium programów lojalnościowych biur podróży i ich charakterystyka 152

 

Rozdział 4 Sektor biur podróży w Polsce 158

4.1. Powstanie podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce 158

4.2. Przeobrażenia strony podażowej rynku biur podróży 163

4.3. Przedmiot i uwarunkowania działalności podmiotów organizacji i pośrednictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 171

4.4. Historia i teraźniejszość sektora biur podróży w Polsce 178

 

Rozdział 5 Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce 193

5.1. Metodologia badań i charakterystyka analizowanej zbiorowości 193

5.2. Ocena znajomości zasad tworzenia programów budowania i wzmacniania lojalności nabywców usług turystycznych 204

5.3. Identyfikacja czynników warunkujących stosowanie programów lojalnościowych przez biura podróży w Polsce 210

5.4. Charakterystyka programów lojalnościowych stosowanych przez biura podróży w Polsce 219

5.5. Ocena stopnia trudności projektowania oraz efektów implementacji programów lojalnościowych przez biura podróży 224

5.6. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania implementacji programów lojalnościowych przez biura podróży 228

 

Rozdział 6 Analiza lojalności klientów biur podróży w Polsce 234

6.1. Metodologia badań i charakterystyka analizowanej zbiorowości 234

6.2. Wyniki pomiaru lojalności oraz satysfakcji nabywców usług turystycznych biur podróży 240

6.3. Ocena działań marketingowych budujących i wzmacniających lojalność klientów biur podróży 258

6.4. Konceptualizacja, operacjonalizacja i weryfikacja modelu lojalności klientów biur podróży w Polsce 267

 

Rozdział 7 Propozycja konstrukcji modelu przewidywania behawioralnej lojalności klientów ogólnopolskiej sieci agencyjnych biur podróży 286

7.1. Metodologia badań 286

7.2. Konceptualizacja modelu prognozowania behawioralnej lojalności nabywców usług biur podróży 290

7.3. Operacjonalizacja modelu prognozowania behawioralnej lojalności klientów ogólnopolskiej sieci agencyjnych biur podróży 293

7.4. Weryfikacja modelu prognozowania behawioralnej lojalności klientów ogólnopolskiej sieci agencyjnych biur podróży 295

 

Zakończenie 302

Załączniki 312

Literatura 345

Spis rysunków 361

Spis tabel 364

Summary 366

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl