Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu (w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy)

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Agnieszka Becla

ISBN: 978-83-7695-735-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 356

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Informacja, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy czy Internet należą do najczęściej używanych obecnie pojęć. Jesteśmy zafascynowani możliwościami Internetu i zasobami dostępnych zbiorów informacji. Chętnie przebywamy w przestrzeni informacyjnej (cyberprzestrzeni). Znacznie rzadziej zastanawiamy się natomiast nad kosztami tego pobytu. Oferowana Czytelnikowi książka pozwala na dokonanie takiej refleksji. Jest jednocześnie źródłem argumentów na rzecz innego podejścia do pozyskania i wykorzystania informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych, nie tylko o charakterze elektronicznym. Czytelnik może dzięki temu odnieść płynące z niej wnioski do własnych zachowań informacyjnych.

Wstęp 9

Rozdział 1

Wielofunkcyjna rola informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 17

1.1. Pojęcie informacji w kontekście współczesnej teorii informacji, infologii i cybernetyki 17

1.2. Atrybuty i pomiar informacji w świetle dorobku teorii informacji 25

1.3. Wzajemne relacje pomiędzy danymi, informacją, wiedzą i mądrością a identyfikacja kosztów pozyskania informacji 32

Rozdział 2

Pojęcie i atrybuty społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy we współczesnych naukach ekonomicznych.44

2.1. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i jego podstawowe atrybuty 44

2.2. Pojęcie i formy przejawiania się gospodarki opartej na wiedzy na współczesnym etapie rozwoju ludzkiej cywilizacji 64

2.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle badań statystyczno-empirycznych 76

2.4. Rola i funkcje informacji we współczesnej gospodarce i społeczeństwie a powstawanie kosztów pozyskania i wykorzystania informacji 86

Rozdział 3

Pojęcie, istota, rola i rodzaje kosztów pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 97

3.1. Pozyskanie informacji jako źródło nowych kosztów 97

3.2. Proces gospodarowania a nakłady, wydatki i koszty 101

3.3. Tradycyjne ujęcia kosztów i ich użyteczność do pomiaru kosztów pozyskania informacji 116

3.4. Sposoby traktowania kosztów informacji w ekonomii informacji 144

3.5. Informacja w otoczeniu podmiotu gospodarującego 154

3.6. Główne rodzaje kosztów występujące w procesie pozyskania informacji 157

3.7. Ideowy model kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 168

Rozdział 4

Ekonomia dobrobytu i koncepcja analizy kosztów-korzyści jako podstawa rozszerzonego rachunku kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych 173

4.1. Geneza, pojęcie i kierunki rozwoju ekonomii dobrobytu 173

4.2. Analiza kosztów-korzyści jako podstawa rozszerzonego rachunku kosztów 182

4.3. Nietradycyjne rodzaje kosztów aktywności gospodarczej a pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych 187

Rozdział 5

Wykorzystanie koncepcji kosztów transakcyjnych do oceny rzeczywistych kosztów pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 192

5.1. Dyskusje wokół koncepcji kosztów transakcyjnych we współczesnej literaturze 192

5.2. Identyfikacja miejsc pojawiania się i rodzajów kosztów transakcyjnych 203

5.3. Użyteczność koncepcji kosztów transakcyjnych do oceny rzeczywistych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych 210

Rozdział 6

Koszty alternatywne jako istotny wymiar kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 219

6.1. Istota i identyfikacja pojęcia kosztów alternatywnych we współczesnej literaturze ekonomicznej 219

6.2. Podstawowe wyzwania poznawcze, metodyczne i obrachunkowe związane z kosztami alternatywnymi 229

6.3. Możliwości wykorzystania kosztów alternatywnych do oceny rozmiarów rzeczywistych kosztów pozyskania informacji w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 233

Rozdział 7

Metodyka szacowania faktycznych kosztów pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy 238

7.1. Charakterystyka wybranych problemów metodyki szacowania (obliczania) faktycznych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych 238

7.2. Zagadnienie pomiaru efektywności kosztowej pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych 246

7.3. Problem wpływu czasu i ryzyka oraz niepewności na pieniężną wartość nakładów w czasie 249

7.4. Propozycja algorytmu obrachunkowego dla szacowania (obliczania) faktycznych kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych 259

7.5. Walory i ograniczenia metodyki szacowania kosztów pozyskiwania informacji ze źródeł zewnętrznych z uwzględnieniem perspektywy ex ante, in tempora oraz ex post 267

Rozdział 8

Ocena rozmiarów faktycznych kosztów pozyskiwania informacji na poziomie mikro- i makroekonomicznym – studia przypadku 272

8.1. Identyfikacja przypadków studyjnych na poziomie mikro- i makroekonomicznym 272

8.1.1. Uwagi wstępne 272

8.1.2. Problemy wyceny czasu własnego w procedurze pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych 273

8.1.3. Koszty upowszechniania informacji publicznej i tworzenia „informacji darmowej” 275

8.1.4. Koszty ingerencji państwa w politykę informacyjną i kreację społeczeństwa

informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy 277

8.1.5. Kształtowanie się opłat abonenckich za korzystanie z Internetu oraz mass mediów 278

8.1.6. Kształtowanie się kosztów sprzętu komputerowego (hardware) i oprogramowania (software) 291

8.1.7. Czynniki determinujące koszty oceny (weryfikacji) wiarygodności źródła informacji i prawdziwości pozyskanej informacji 299

8.1.8. Przykładowe koszty wdrażania przez podmioty gospodarujące rozwiązań wspierających informatyzację relacji z interesariuszami i otoczeniem 302

8.2. Prezentacja i makroekonomiczna ocena otrzymanych wyników 304

8.3. Prezentacja i mikroekonomiczna ocena otrzymanych wyników 313

Zakończenie 319

Bibliografia 325

Spis rysunków 335

Spis tabel 338

Summary 340

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl