Morfologia nieautoryzowanego kopiowania

Cena: 46,00 zł 46.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Sławomir Czetwertyński

ISBN: 978-83-7695-750-0

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 390

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK


Celem monografii jest wyjaśnienie przyczyn i skutków zjawiska nieautoryzowanego kopiowania w warunkach społeczeństwa online. Publikacja rozpatruje to zjawisko nie tylko z punktu widzenia „piractwa” i jego ekonomicznych konsekwencji, ale również z uwzględnieniem fenomenu kulturowego oraz przedmiotu badania humanistycznego. Prowadzone rozważania poruszają trzy podstawowe problemy: rachunku ekonomicznego w warunkach istnienia nieautoryzowanych kanałów dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych, dysonansu formalnościowego instytucji związanych z ich wymianą oraz znaczenia nieautoryzowanego kopiowania w kształtowaniu się osobowości człowieka. Książka uzupełniona jest o rozważania natury metodologicznej, formułujące autonomiczną koncepcję postawy badawczej.

Wstęp 9

1. POSTAWA BADAWCZA 19

1.1. Elementy współczesnej filozofii nauki w koncepcji postawy badawczej20

1.2. Samoświadomość paradygmatyczna 23

1.2.1. Zarys paradygmatycznego obrazu nauki 23

1.2.2. Samoświadomość paradygmatyczna a postawa badawcza w naukach społecznych 35

1.3. Galaktyka naukowych programów badawczych 44

1.4. Stylizacja myślowa i linie myślowe 52

1.5. Konceptualizacja postawy badawczej 55

1.6. Metoda idealizacji i stopniowej konkretyzacji w przyjętej postawie badawczej 58

1.7. Uwaga o filozofii i teorii prawa – poza paradygmatami nauk społecznych?61

2. SPOŁECZEŃSTWO ONLINE 65

2.1. Definicja społeczeństwa online w relacji do innych form społecznych postindustrializmu 67

2.1.1. Gospodarka wytworów ludzkiego umysłu – gospodarka kreatywna 71

2.1.2. Klasa kreatywna 83

2.1.3. Być online 88

2.1.4. Konsekwencje bycia online 94

2.1.5. Sfera publiczna online i jej asynchroniczności. 101

2.2. Rodzaje wytworów umysłu ludzkiego 107

2.2.1. Dobra informacyjne 112

2.2.2. Ewolucja dóbr informacyjnych 118

2.3. Problem nieautoryzowanego kopiowania w społeczeństwie online 129

2.3.1. Pojęcie nieautoryzowanego kopiowania 129

2.3.2. Kopiowanie oryginału narzędziami społeczeństwa online 135

2.3.3. Praktyki kopiowania w społeczeństwie online 138

2.3.4. Zarys wielkości nieautoryzowanego kopiowania 141

3. NIEAUTORYZOWANE KANAŁY KOPIOWANIA. 148

3.1. Teoria efektów zewnętrznych w analizie kanałów kopiowania 150

3.2. Podstawowy model rachunku korzyści i kosztów przy istnieniu nieautoryzowanych kanałów kopiowania 154

3.2.1. Rynki wielostronne, transakcje powiązane i sprzężenia zwrotne jako narzędzia analityczne 156

3.2.2. Proste relacje między kanałami kopiowania 160

3.3. Źródła potencjalnych zasłużonych i niezasłużonych korzyści przy funkcjonowaniu nieautoryzowanych kanałów kopiowania – przykład branży filmowej 171

3.3.1. Podstawowe źródła przychodów z dóbr informacyjnych – przykład branży filmowej 173

3.3.2. Strategia sprzedaży produktu podstawowego – przykład branży filmowej 176

3.3.3. Budowanie kapitału przychodogennego a sprzedaż powiązana – przykład branży filmowej179

3.3.4. Wpływ nieautoryzowanych kanałów kopiowania – przykład branży filmowej185

3.3.5. Aberracja w społeczeństwie online 193

3.3.6. Schematy podziału korzyści 195

3.3.7. Wykorzystanie i manipulacja nieautoryzowanymi kanałami kopiowania205

3.4. Idealizacja korzyści z nieautoryzowanych kanałów kopiowania 206

3.4.1. Korzyści z istnienia nieautoryzowanych kanałów kopiowania 207

3.4.2. Słabość idealizacji w neoklasycznej postawie badawczej 208

4. DYSONANS FORMALNOŚCIOWY A PROBLEM NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH 210

4.1. Przejście postaw badawczych – od struktur nieformalnych do formalnych 213

4.2. Kultura kopiowania 216

4.2.1. Wymiana społeczna wartości niematerialnych 218

4.2.2. Kultura gospodarcza 220

4.2.3. Tworzenie się dysonansu na poziomie kultur 223

4.2.4. Krystalizacja prawa autorskiego i jego dualizm 228

4.3. Zmiana instytucjonalna – wątki indywidualistyczne 231

4.3.1. Nauka płynąca z prawa natury o zmiennej treści 233

4.3.2. Instytucje nieformalne i formalne oraz zmiana instytucjonalna 235

4.3.3. Zmiany w otaczającej rzeczywistości a matryca instytucjonalna 242

4.4. Możliwości heurystyczne postawy badawczej nowej ekonomii instytucjonalnej w wyjaśnianiu zjawiska nieautoryzowanego kopiowania 245

4.4.1. Nieautoryzowane kopiowanie jako konsekwencja instytucji nieformalnych 246

4.4.2. Od braku autoryzacji do nielegalności 249

4.4.3. Pasożyty społeczeństwa online – „gapowicze” nieautoryzowanego obiegu 254

4.4.4. Przechwytywanie nadwyżki ekonomicznej z nieautoryzowanego obrotu 255

4.4.5. Zaporowe koszty zachowania obrotu rynkowego 263

5. EKONOMICZNE WIDMA TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA 272

5.1. Psychospołeczna postawa badawcza i tworzenie się tożsamości człowieka 275

5.2. Rozwój jako niezbędny czynnik ścieżki tożsamości 280

5.2.1. Poziom indywidualny i budowanie tożsamości osobowej w warunkach społeczeństwa online 281

5.2.2. Poziom supraindywidualny i budowanie tożsamości kulturowej 286

5.3. Problem prawa autorskiego w budowaniu tożsamości człowieka 292

5.4. Trafność w aksjomatycznej analizie prawa autorskiego 297

5.5. Człowiek jako cel sam w sobie a rzeczywistość gospodarcza 301

5.5.1. Człowiek jako środek przejęcia nadwyżki ekonomicznej 303

5.5.2. Chciwość a interes własny 305

5.5.3. Oszustwo z konieczności 308

5.6. Bipolarne uśrodkowienie człowieka a problem kopiowania 310

5.6.1. Zastrzeżenia autorskie i uśrodkowienie odbiorcy 311

5.6.2. Kopiowanie jako uśrodkowienie autora 314

5.7. Redukcja dysonansu poznawczego w budowaniu tożsamości człowieka 317

5.7.1. Dysonans poznawczy wynikający z nieautoryzowanego kopiowania 318

5.7.2. Czynniki redukujące dysonans poznawczy nieautoryzowanego kopiowania 321

5.7.3. Pozorny dysonans poznawczy nieautoryzowanego kopiowania 325

6. SAMOREGULACJA NIEAUTORYZOWANEGO KOPIOWANIA 328

6.1. W kierunku ceny zerowej 330

6.1.1. Cena zerowa i mechanizmy pobierania przychodów ze sprzedaży powiązanej 331

6.1.2. Oddalanie substytucyjności i zwiększanie obrotów 333

6.2. Tworzenie warunków do wymiany społecznej 335

6.2.1. Subskrypcja a paradygmat dostępu 336

6.2.2. Komercyjne środowisko dla wymiany społecznej 338

6.3. Narzędzia dynamizmu kulturowego 341

6.3.1. Idealizacja koncepcji copyleft 342

6.3.2. Wolna kultura i tworzenie się tożsamości człowieka 345

6.3.3. Oprogramowanie jako element kultury 348

Zakończenie 353

Literatura 357

Spis rysunków 374

Spis tabel 376

Summary 377

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl