Szukaj

Organic Food Market in Poland

20.00 zł

Autor: Andrzej Graczyk, Krystyna Mazurek-Łopacińska (red.)

ISBN: 978-83-7695-608-4

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 128

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Walorem niniejszej monografii jest holistyczne ujęcie poruszanej problematyki, uwzględniające popytowe i podażowe oraz dystrybucyjne determinanty rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.  W publikacji zaprezentowano wyniki badań empirycznych, jakościowych i ilościowych, obejmujących zarówno producentów żywności ekologicznej i dystrybutorów, jak i nabywców oraz konsumentów. Prezentowane treści poszerzają wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania, szans i barier rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce, wnioski zaś wynikające z badań mają walory aplikacyjne i mogą być interesujące dla osób kształtujących strategie rozwoju rynku żywności ekologicznej.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt