PN 473 Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

ISSN: 1899-3192

e-ISSN: 2392-0041

Liczba stron: 647

Licencja: CC BY-NC-ND 3.0

Wersja elektroniczna: Kliknij „Spis Treści”

Profesor Andrzej Rapacz – 40 lat pracy naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu


Konkurencyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego

Andrzej Anszperger


Konkurencyjność agroturystyki jako formy spędzania czasu wolnego

Agata Balińska


Wpływ turystyczno-rekreacyjnych zachowań mieszkańców na rozwój innowacyjnej oferty metropolii na przykładzie Poznania

Agata Basińska-Zych, Bernadeta Hołderna-Mielcarek


Determinanty satysfakcji z pracy w turystyce – empiryczna weryfikacja modelu trójczynnikowego

Marlena Bednarska


Fotografia powietrzna jako innowacyjne narzędzie współtworzenia przeżyć turystów

Jadwiga Berbeka


Aktywność władz samorządowych w strukturach klastrowych

Małgorzata Borkowska-Niszczota


Podnoszenie konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej jako zadanie organizacji nimi zarządzających

Jacek Borzyszkowski


Marketing doświadczeń na przykładzie atrakcji turystycznej Brama Poznania ICHOT

Stefan Bosiacki , Bernadeta Hołderna-Mielcarek


Atrakcje a możliwości rozwoju klastra turystycznego na przykładzie południowo-wschodniej części regionu świętokrzyskiego

Patryk Brambert, Artur Zieliński


Rola wydarzeń w promocji regionów turystycznych

Krzysztof Cieślikowski


Zasadność łączenia ilościowej i jakościowej analizy sieciowej w badaniach relacji w regionie turystycznym

Katarzyna Czernek


Wrocław in comparison with other European creative cities

Beata Dec, Greg Richards


Jakość jako element komunikacji marketingowej rodzinnego mikroprzedsiębiorstwa turystycznego świadczącego usługi noclegowe

Maciej Dębski


Wykorzystanie mailingu w branży hotelarskiej na przykładzie hoteli nadmorskich w Polsce

Sebastian Dudziak


Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi

Ewa Dziedzic, Teresa Skalska


Aspekt narodowościowy w odbiorze i ocenie jakości usług turystycznych w transporcie lotniczym

Beata Gierczak-Korzeniowska


Metodologiczne założenia analizy benchmarkingowej portów lotniczych

Ewa Grabińska


Tradycje kulinarne Karkonoszy a regionalny produkt turystyczny w dobie ekonomii doświadczeń

Piotr Gryszel


Kluczowe problemy zarządzania w turystyce zdrowotnej w opinii kadry menadżerskiej podmiotów sektora turystyki zdrowotnej

Andrzej Hadzik , Jakub Ryśnik, Danuta Żylak


Przestrzeń miejsca czy przepływów? Toskania jako benchmark współkreowania pola znaczeń dla turystyki winnej

Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda


Analiza czynników wpływających na orientację marketingową touroperatorów

Marcin Hundert


Tourist traffic in the Białowieża Forest in the light of research

Mikołaj Jalinik


Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej

Małgorzata Januszewska


Potencjał kooperencyjny przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski


Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim

Daria Elżbieta Jaremen, Elżbieta Nawrocka


Wizerunek Airbnb kreowany online

Daria Elżbieta Jaremen, Elżbieta Nawrocka


Współpraca gmin dla rozwoju turystyki

Izabela Kapera


Kształtowanie cen ofert turystycznych na rynku usług morskiej żeglugi wycieczkowej

Joanna Kizielewicz


Czarnobyl – od katastrofy do kreowania atrakcji w strefie zamkniętej

Zygmunt Kruczek


Branding obszaru recepcji turystycznej i jego wykorzystanie w działaniach narodowych organizacji turystycznych

Mirosław Marczak


Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. Rola motywacji i doświadczeń turysty

Ewa Markiewicz, Agnieszka Niezgoda


Identyfikacja czynników warunkujących stosowanie programów lojalnościowych przez biura podróży w Polsce

Izabela Michalska-Dudek


Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej

Jolanta Mirek


Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa)

Agata Niemczyk


Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju

Marek Nowacki, Matylda Awedyk, Joanna Kowalczyk-Anioł, Karolina Królikowska, Małgorzata Pstrocka-Rak, Grzegorz Rak


Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce − studium empiryczne

Marcin Olszewski, Barbara Kowalczyk


Koncepcja orientacji marketingowej touroperatorów

Aleksander Panasiuk


Problemy pomiaru regulacji rynku touroperatorskiego w wybranych państwach europejskich

Adam Pawlicz, Anna Tokarz-Kocik, Aneta Wolna-Samulak, Karolina Michalska-Harasimiuk


Role convention bureau w świetle badań empirycznych

Natalia Piechota


Wykorzystanie revenue management na przykładzie hotelu The Royal Park w Londynie

Daniel Puciato, Magdalena Brega


Wspieranie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej gmin regionu dolnośląskiego w ramach RPO 2007-2013

Andrzej Rapacz, Marek Obrębalski


Current state and prospects for the development of tourism, including agritourism, in the Republic of Moldova

Michał Roman


Funkcja turystyczna zamku Książ

Beata Rosicka


Znaczenie portali zakupowych typu Groupon w procesie decyzyjnym turysty a inne technologie informacyjno-komunikacyjne

Michał Rudnicki


Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego

Michał Rudnicki, Krzysztof Borodako


Rola i paradygmaty rozwoju międzynardowych korporacji hotelowych na rynku polskim

Józef Sala


Orientacja marketingowa biur podróży w Polsce

Agnieszka Sawińska


Uczestnicy megawydarzenia – Światowych Dni Mło-dzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r.

Renata Seweryn


Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do promocji oferty touroperatorów. Ujęcie teoretyczne

Marta Sidorkiewicz


Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne kobiet 50+ a ich sytuacja materialna

Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska


Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań

Paweł Stelmach


Innowacyjność usług turystycznych – koncepcja modelu procesu rozproszonego

Elżbieta Szymańska


Inwestycje retencyjne w kapitał ludzki w hotelarstwie. Aspekty teoretyczne

Anna Tokarz-Kocik


Rozwój infrastruktury turystycznej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych

Beata Warczewska


Użyteczność krańcowa a lojalność wobec miejsca docelowego

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek


Specyfika pracy guest relations w obsłudze ruchu turystycznego na przykładzie wybranych hoteli w Egipcie

Justyna Woźniak, Katarzyna Mięsiak-Wójcik


Kreatywność determinantą kształtowania przewagi konkurencyjnej w turystyce

Ewa Wszendybył-Skulska


Poziom znajomości i popularności wybranych produktów turystyki wiejskiej w Polsce wśród jej mieszkańców

Jan Zawadka


Targi turystyczne jako narzędzie aktywności promocyjnej powiatu jeleniogórskiego

Piotr Zawadzki


Turystyka między krajami Grupy Wyszehradzkiej. Wybrane problemy i perspektywy na przyszłość

Michał Żemła, Kamila Ziółkowska-Weiss

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl