Rachunkowość

Cena: 25,00 zł 25.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Michał Biernacki, Robert Kowalak (red.)

ISBN: 978-83-7695-798-2

Seria: DEBIUTY STUDENCKIE

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: Miękka


Wstęp 9

Rachunkowość zarządcza

Gabriela Gajda: Ogólne zasady budowy rachunku kosztów 13

Paulina Gierus: Metody kalkulacji kosztów produkcji mleka krowiego 20

Jakub Selwesiuk: Koszty użytkowania samochodu elektrycznego 29

Izabela Andrzejak: Rachunek kosztów docelowych na tle innych japońskich koncepcji zarządzania kosztami 36

Rafał Stabla: Kaizen costing – nowoczesna metoda zarządzania kosztami 43

Alicja Gadowska: Nowoczesne metody budżetowania: wady i zalety 50

Olga Kuś: Wykorzystanie strategii lean accounting w działalności przedsiębiorstw 57

Rachunkowość finansowa i ubezpieczeń społecznych

Janusz Kaspryszyn: Rozliczanie dotacji udzielanych kinom przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 65

Dawid Kolenda: Whistleblowing jako instrument walki z nieetycznymi zachowaniami w rachunkowości 71

Aleksandra Kusza: Zmiany w przepisach dotyczących wynagrodzeń po 1 sierpnia 2019 r. 78

Paulina Żuczkowska: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w działalności gospodarczej 85

Sylwia Stępień: Mały ZUS dla małych przedsiębiorców 92

Rachunkowość podatkowa

Roksana Wąsowska: Cash pooling – korzyści oraz wybrane konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o CIT 101

Dominika Florek: Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji podatkowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce 109

Paulina Załęcka: Ocena zmian podatkowych w 2019 roku w aspekcie posiadania samochodu osobowego w działalności gospodarczej 116

Katarzyna Paluch: Zmiany w obszarze PIT i ich konsekwencje w 2020 roku 125

Magdalena Płaczek: Zmiany w raportowaniu VAT w 2020 roku 132

Krzysztof Myśliwiec: Biała lista jako pomoc w bezpiecznych transakcjach podatników 138

Kinga Kurzawa: Obowiązkowy split payment w Polsce 145

Weronika Chuchla: Podatek na miarę XXI wieku, czyli opodatkowanie działalności cyfrowej 152

Agnieszka Jadaś: Akcyza w ujęciu obrotu alkoholem w restauracji 160

Patrycja Malska: Wybrane metody wykorzystania rajów podatkowych oraz regulacje im przeciwdziałające 167

Martyna Kotyńska: Konsekwencje podatkowe występowania szarej strefy w polskiej branży hazardowej 174

Summaries

Management accounting

Gabriela Gajda: General principles of cost accounting construction 19

Paulina Gierus: Methods for calculating the costs of cow’s milk production 28

Jakub Selwesiuk: Costs of using an electric car 35

Izabela Andrzejak: Target costing in the context of other Japanese cost management concepts 42

Rafał Stabla: Kaizen costing – a modern cost management method 49

Alicja Gadowska: Modern budgeting methods: disadvantages and advantages 56

Olga Kuś: Use of lean accounting strategy in business 62

Financial and social security accounting

Janusz Kaspryszyn: Accounting of subsidies granted to the cinemas by the Polish Film Institute 70

Dawid Kolenda: Whistleblowing as an instrument to fight with unethical accounting behaviors 77

Aleksandra Kusza: Changes in remuneration regulations after 1 August 2019 84

Paulina Żuczkowska: Social and health insurance in business 91

Sylwia Stępień: Small ZUS for small entrepreneurs 97

Tax accounting

Roksana Wąsowska: Cash pooling – benefits and selected tax implications in the case of the CIT Act 108

Dominika Florek: Factors affecting tax decisions by entrepreneurs in Poland 115

Paulina Załęcka: Evaluation of changes in tax law in 2019 in aspect of having a car in a company 124

Katarzyna Paluch: Changes in the area of PIT and their consequences in 2020 131

Magdalena Płaczek: Changes to VAT reporting in 2020 137

Krzysztof Myśliwiec: White list as a help in safe transactions of taxpayers 144

Kinga Kurzawa: Obligatory split payment in Poland 151

Weronika Chuchla: The tax of the 21st century i.e. the system of a digital services tax 159

Agnieszka Jadaś: The excise tax in the context of alcohol trading in a restaurant 166

Patrycja Malska: Selected methods of tax havens usage and regulations against them 173

Martyna Kotyńska: Tax implications of the shadow economy in the Polish gambling industry 182

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl