Szukaj

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model - diagnoza - ocena

0.00 zł

Autor: Magdalena Rojek-Nowosielska

ISBN: 978-83-7695-655-8

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 214

Format: E-Book

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Problemem badawczym, wokół którego prowadzone są rozważania w niniejszej książce, była próba odpowiedzi na pytanie o stopień zaawansowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Inspiracją do podjęcia wskazanego problemu była między innymi obserwacja dokonań podmiotów gospodarczych na tym polu w Polsce i powstałe na bazie doświadczeń w ramach podejmowanej współpracy  przypuszczenie, że duże podmioty są bardziej zaawansowane w realizacji założeń koncepcji CSR niż małe jednostki gospodarcze. W pracy zostały wykorzystane analiza literatury przedmiotu oraz metoda sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety jako narzędzia badawczego.
Autorka liczy, że niniejsze opracowanie może się stać przyczynkiem do dalszych dyskusji i pogłębionych badań w tej dziedzinie.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt