Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa

Piotr Szymański, Standardy wyceny, okładka
  • promocja
Cena: 10,00 zł 48,00 zł 10.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Piotr Szymański

ISBN: 978-83-7695-538-4

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 393

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Główny problem badawczy niniejszej pracy ma formę następującego pytania: czy i w jaki sposób standardy wyceny przedsiębiorstw wpływają na jakość procesu wyceny przedsiębiorstw. Autor, omawiając to  zagadnienie,  wskazał teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw,  ustalił genezę standardów wyceny przedsiębiorstw i  przeprowadził analizę zakresu regulacji tych standardów. W prezentowanym opracowaniu porównał dwanaście  standardów wyceny, wśród których znalazły się cztery standardy amerykańskie, standardy kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie, chińskie (Hongkong), niemieckie, polskie i dwa standardy międzynarodowe.  Analizę porównawczą, bazującą na wskazaniu podobieństw i różnic między standardami wyceny przedsiębiorstw, przeprowadził  na podstawie 20 kryteriów. Dzięki temu zidentyfikował metodyczne problemy,  przed którymi  podczas wyceny przedsiębiorstw stoją eksperci się nią zajmujący. Na podstawie badań, którym poddano ekspertów, zdefiniował użyteczność i aktualność badanych standardów  z punktu widzenia ich użytkowników. Autor pracy wskazuje wiele rodzajów błędów i  kontrowersji występujących w praktyce wyceny przedsiębiorstw, ustala   wagę (istotność) błędów popełnianych w praktyce wyceny dla jakości wycen przedsiębiorstw, proponuje również ewentualne zmiany mogące poprawić jakość sporządzanych raportów.

Wstęp 11

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw 23

1.1. Wprowadzenie 23

1.2. Kwestie ontologiczne w wycenie przedsiębiorstw 27

1.2.1. Wartość 27

1.2.2. Wycena 29

1.2.3. Przedsiębiorstwo 30

1.2.4. Wkłady właścicieli 31

1.2.5. Wycena przedsiębiorstw 32

1.2.6. Standardy wyceny przedsiębiorstw 32

1.3. Wybrane teorie ekonomiczne kluczowe dla wyceny przedsiębiorstwa 33

1.3.1. Teoria wyceny przedsiębiorstw 33

1.3.2. Problem własności w wycenie 36

1.3.3. Ewolucja teorii wartości i ceny, teoria zysku 37

1.3.4. Współczesne teorie wartości 44

1.3.5. Problem racjonalności jednostek oraz efektywności rynków 50

1.4. Teorie przedsiębiorstwa istotne dla wyceny przedsiębiorstw 55

1.4.1. Wpływ teorii przedsiębiorstwa na wycenę 55

1.4.2. Definicja przedsiębiorstwa w świetle różnych teorii 56

1.4.3. Cele przedsiębiorstwa 60

1.4.4. Wartość przedsiębiorstwa 62

1.5. Problemy aksjologiczne w wycenie przedsiębiorstw 68

1.6. Podsumowanie 72

Rozdział 2 Uwarunkowania kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstw 75

2.1. Wprowadzenie 75

2.2. Jakość procesu wyceny 76

2.3. Typologia kontrowersji, błędów w teorii, metodyce i praktyce wyceny przedsiębiorstw wpływających na jakość procesu wyceny 82

2.4. Typowe błędy w praktyce wyceny przedsiębiorstw 90

2.5. Prawne uwarunkowania procesu wyceny przedsiębiorstw 100

2.5.1. Wybrane podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce 100

2.5.2. Jakość procesu wyceny przedsiębiorstw w kontekście orzeczeń sądu 105

2.6. Dotychczasowe badania nad jakością polskiej praktyki wyceny przedsiębiorstw 107

2.7. Podsumowanie 109

Rozdział 3 Standaryzacja procesu wyceny przedsiębiorstw 110

3.1. Wprowadzenie 110

3.2. Historyczny kontekst procesu standaryzacji wyceny przedsiębiorstw 111

3.3. Współczesny proces standaryzacji wyceny przedsiębiorstw 114

3.4. Organizacje standaryzujące wycenę przedsiębiorstw w wybranych krajach 116

3.4.1. Organizacje północnoamerykańskie 118

3.4.2. Organizacje z innych krajów 123

3.4.3. Organizacje międzynarodowe 129

3.5. Podsumowanie 130

Rozdział 4 Proces wyceny w świetle wybranych standardów wyceny przedsiębiorstw 132

4.1. Wprowadzenie 132

4.2. Metodyka badań 132

4.3. Zakres standaryzacji 137

4.4. Cele standardów 143

4.5. Kwalifikacje ekspertów, relacje eksperta z klientem i kwestie etyczne w wycenie 145

4.6. Cele i funkcje wyceny 149

4.7. Data wyceny i data raportu 153

4.8. Podstawowe informacje o przedmiocie wyceny 155

4.9. Podstawowe założenie wyceny 156

4.10. Standardy wartości 159

4.11. Zakres niezbędnych danych oraz zakres analiz 162

4.12. Podejścia i metody wyceny w standardach wyceny przedsiębiorstw 169

4.13. Korekty wartości 188

4.14. Raportowanie i dokumentowanie 193

4.15. Transparentność procesu i raportu z wyceny 206

4.16. Rekomendacje, konkluzja z wyceny 207

4.17. Elastyczność standardu 210

4.18. Rodzaje ekspertów 211

4.19. Terminologia wyceny 213

4.20. Podsumowanie 214

Rozdział 5 Znaczenie standardów wyceny przedsiębiorstw dla jakości procesu wyceny 216

5.1. Wprowadzenie 216

5.2. Metodyka badań 217

5.3. Charakterystyka respondentów 220

5.4. Kluczowe problemy procesu wyceny 222

5.4.1. Zmiany jakościowe w procesie wyceny przedsiębiorstw 222

5.4.2. Zmiany w poziomie trudności procesu wyceny przedsiębiorstw 224

5.4.3. Problemy napotykane przez ekspertów przy wycenie przedsiębiorstw 225

5.5. Standardy wyceny przedsiębiorstw w ocenie użytkowników 242

5.5.1. Standardy wyceny przedsiębiorstw wykorzystywane przez ekspertów. 242

5.5.2. Potrzeba istnienia standardów wyceny przedsiębiorstw 245

5.5.3. Użyteczność standardów wyceny przedsiębiorstw 246

5.5.4. Aktualność standardów wyceny przedsiębiorstw 254

5.6. Jakość raportów z wycen przedsiębiorstw w Polsce 259

5.6.1. Cel i metodyka badania 259

5.6.2. Wyniki badań jakości raportów z wycen przedsiębiorstw 261

5.6.3. Przykłady błędów w wybranych raportach z wycen przedsiębiorstw 270

5.7. Podsumowanie 274

Rozdział 6 Wybrane problemy metodyczne wyceny przedsiębiorstw 279

6.1. Wprowadzenie 279

6.2. Standardy wartości i przesłanki wartości 280

6.2.1. Historia standardów wartości 281

6.2.2. Przesłanki wartości 283

6.2.3. Współczesne podejście do standardów wartości 285

6.2.4. Definiowanie wartości według funkcjonalnej szkoły wyceny 293

6.3. Koszt kapitału własnego – wybrane problemy 296

6.3.1. Modele obliczania kosztu kapitału własnego 296

6.3.2. Kontrowersje wokół premii za ryzyko rynkowe 299

6.3.3. Problem stopy wolnej od ryzyka 300

6.3.4. Problem oczekiwanej i historycznej premii za ryzyko rynkowe 301

6.4. Kontrowersje dotyczące premii i dyskont 315

6.4.1. Premia za kontrolę, premia akwizycyjna i dyskonto za brak kontroli 315

6.4.2. Premia za wielkość 319

6.4.3. Dyskonto z tytułu braku płynności akcji 323

6.5. Podsumowanie 332

Zakończenie 335

Załączniki 344

Literatura 366

Spis rysunków 379

Spis tabel 380

Spis załączników 384

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl