Szukaj

Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu

60.00 zł

Autor: Wiesław Wątroba

ISBN: 978-83-7695-638-1

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 352

Format: B5

Oprawa: Twarda

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


W kontekście określanym mianem późnego kapitalizmu dokonano analizy porównawczej generacji, którym w tymże kontekście przyszło egzystować, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między nimi oraz ich tożsamości i zachowań, które podkreślają te różnice w sposób wyraźnie transgresywny. Analiza ta stawia sobie dwa cele badawcze: nakreślenie portretów socjologicznych analizowanych generacji oraz identyfikację transgresji między nimi występujących, które mają charakter konstytutywny dla tożsamości kolejnych kohort, kształtując ich wyrazistość generacyjną. Charakterystyka poszczególnych pokoleń jest konstruowana przez odniesienia do cech charakteryzujących sąsiadujące w czasie generacje. W prowadzonej narracji, dla ułatwienia odbioru pracy, wskazano na wynikające z jej toku transgresje. Transgresje te stanowiły podstawę analizy zmian międzypokoleniowych, które zaprezentowano w portretach socjologicznych omawianych tutaj generacji.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt