Szukaj

Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa

38.00 zł 1.00 zł

Autor: Anna Cierniak-Emerych

ISBN: 978-83-7695-224-6

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 261

Format: B5

Oprawa: Miękka


Monografia nawiązuje do aktualnej i ważnej problematyki partycypacji (uczestnictwa) pracobiorców w zarządzaniu, rozpatrywanej w warunkach narastającego uelastyczniania zatrudnienia. Systematyzuje światowy dorobek naukowy dotyczący partycypacji. Jednocześnie uzupełnia lukę wiedzy na temat partycypacji osób świadczących pracę na zasadach zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego. Opracowanie ma charakter zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Skonkretyzowano w nim zakres przedmiotowy partycypacji oraz przedstawiono sytuacyjną formułę procesu jej urzeczywistniania w obszarze gospodarowania potencjałem pracy  ze względu na interesy nie tylko pracobiorców, ale i pracodawców. Przyjęta perspektywa badawcza wyróżnia prezentowaną monografię na tle innych opracowań poświęconych problematyce partycypacji. Książka uwzględnia zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, powstała bowiem nie tylko na bazie studiów literatury przedmiotu, ale i szerokich badań empirycznych prowadzonych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Wyraźne odniesienie do rzeczywistości gospodarczej, kształtowanej m.in. z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa, czyni ją użyteczną zarówno dla badaczy stosunków pracy, jak i dla obecnych oraz przyszłych praktyków – aktualnie studentów. 

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt