Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R

Cena: 0,00 zł 0.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Marek Walesiak

ISBN: 978-83-7695-581-0

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 168

Format: E-book

Wersja elektroniczna: IBUK


Prezentowana książka stanowi podsumowanie rozważań autora zawartych w wielu opracowaniach dotyczących miary odległości, która została w pierwotnej wersji zaproponowana dla zmiennych porządkowych, a następnie dla danych metrycznych i nominalnych. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się zastosowaniem metod statystycznej analizy wielowymiarowej w każdej dziedzinie wiedzy, w tym w badaniach ekonomicznych. Ponadto odbiorcami książki mogą być słuchacze wyższych uczelni studiujący zagadnienia statystycznej analizy wielowymiarowej i jej zastosowań.

WSTĘP 7

 

1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA STATYSTYCZNEJ ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ 11

1.1. Zagadnienia wstępne 11

1.2. Typy skal pomiarowych i ich charakterystyka 15

1.3. Transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych 17

1.4. Pomiar podobieństwa obiektów w świetle skal pomiaru i wag zmiennych 26

1.5. Strategie postępowania w pomiarze odległości dla danych porządkowych 35

 

2. UOGÓLNIONA MIARA ODLEGŁOŚCI GDM 40

2.1. Wprowadzenie 40

2.2. Uogólniony współczynnik korelacji 40

2.3. Charakterystyka uogólnionej miary odległości 42

2.4. Silne i słabe strony uogólnionej miary odległości 48

2.5. Postać uogólnionej miary odległości dla zmiennych z różnych skal pomiaru 50

2.6. Postać uogólnionej miary odległości dla zróżnicowanych wag zmiennych 51

2.7. Wzmacnianie skali pomiaru dla danych porządkowych w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem odległości GDM2 52

2.8. Kwadrat odległości euklidesowej a współczynnik korelacji liniowej Pearsona i cosinus kąta między wektorami 57

2.9. GDM a współczynnik korelacji liniowej Pearsona i cosinus kąta między wektorami 59

 

3. OBSZARY ZASTOSOWAŃ UOGÓLNIONEJ MIARY ODLEGŁOŚCI GDM W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE WIELOWYMIAROWEJ 64

3.1. Wyznaczanie macierzy odległości w procesie klasyfikacji obiektów 64

3.2. Ocena podobieństwa wyników klasyfikacji zbioru obiektów w czasie 78

3.3. Uogólniona miara odległości GDM jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania liniowego 83

3.4. Ocena podobieństwa wyników porządkowania liniowego zbioru obiektów w czasie 88

 

4. WYBÓR GRUP METOD NORMALIZACJI WARTOŚCI ZMIENNYCH W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE WIELOWYMIAROWEJ DLA DANYCH METRYCZNYCH 92

4.1. Wyniki porządkowania liniowego zbioru obiektów z wykorzystaniem miar syntetycznych a wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych 92

4.2. Wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych w skalowaniu wielowymiarowym 103

4.3. Wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych w analizie skupień 110

 

5. UOGÓLNIONA MIARA ODLEGŁOŚCI GDM W ŚWIETLE WYBRANYCH EKSPERYMENTÓW SYMULACYJNYCH 115

5.1. Losowe generowanie danych o znanej strukturze klas w pakiecie clusterSim 115

5.2. Analiza porównawcza metod klasyfikacji dla danych o znanej strukturze klas 120

5.3. Ocena wybranych procedur analizy skupień dla danych porządkowych 125

 

6. WYBRANE ZASTOSOWANIA UOGÓLNIONEJ MIARY ODLEGŁOŚCI GDM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R 131

6.1. Porządkowanie liniowe zbioru obiektów na podstawie danych porządkowych z rynku nieruchomości 131

6.2. Porządkowanie liniowe zbioru obiektów na podstawie danych metrycznych dotyczących warunków zamieszkiwania ludności w miastach 135

6.3. Ocena podobieństwa wyników porządkowania liniowego zbioru obiektów w czasie na podstawie danych metrycznych dotyczących warunków zamieszkiwania ludności w miastach 138

6.4. Analiza skupień zbioru obiektów opisanych danymi porządkowymi z rynku nieruchomości 141

6.5. Analiza skupień zbioru obiektów opisanych danymi metrycznymi dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza 145

 

LITERATURA 151

ANEKS 159

SKOROWIDZ 165

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl