Szukaj

Wartościowanie efektów środowiskowych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii. Zastosowanie w wybranych metodach oceny efektywności

40.00 zł

Autor: Magdalena Ligus

ISBN: 978-83-7695-710-4

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 270

Format: B5

Oprawa: Miękka

Wersja elektroniczna: IBUK || BOOKSBOX


Głównym celem autorki było przeprowadzenie w warunkach polskich wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych związanych ze zmniejszaniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Zbadano także stałość preferencji w czasie oraz poprawność wycen, opracowano wskaźnik jednostkowy korzyści ekologicznych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii w ramach oceny opłacalności tych inwestycji opartej na analizie kosztów i korzyści (cost-benefit analysis). W poszczególnych rozdziałach przedstawiono m.in. teoretyczne podstawy analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analizy wielokryterialnej, a także specyfikę inwestycji w niskoemisyjne źródła energii, dokonano przeglądu metod wyceny kosztów i korzyści środowiskowych projektu, przedstawiono opis i analizę badań empirycznych wyceny korzyści z poprawy jakości powietrza przeprowadzonych metodami wyceny warunkowej oraz cen hedonicznych. W załącznikach zaprezentowano oryginalne kwestionariusze ankiety zastosowane do przeprowadzenia badań.

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt