Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych

Tomasz Kołakowski, Wybrane zagadnienia analizy i oceny, okładka
  • promocja
Cena: 10,00 zł 32,00 zł 10.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Spis treści

Autor: Tomasz Kołakowski

ISBN: 978-83-7695-449-3

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 248

Format: B5

Oprawa: Miękka


Zasadniczym celem opracowania jest omówienie wybranych zagadnień, metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie analizy i oceny ekonomicznej projektu.  Autor skupił się w nim m.in., na takich zagadnieniach, jak: pojęcie projektu w dwóch ujęciach: z punktu widzenia ekonomii i nauk o zarządzaniu, kryteria służące klasyfikacji projektów, różnice między finansową i ekonomiczną oceną projektów, zmiany wartości pieniądza w czasie,  podstawowe formuły służące do kapitalizacji i dyskontowania prognozowanych przepływów pieniężnych, analizy wykorzystywane na poziomie badania ekonomicznej efektywności projektu inwestycyjnego i  analizy kosztów i korzyści. W książce scharakteryzowano grupę metod oceny oddziaływania na otoczenie. Jeden z rozdziałów poświęcono koncepcji całkowitej wartości ekonomicznej. Zaprezentowano w nim jej elementy składowe i zaawansowane metody, które pozwalają na wycenę całkowitej wartość ekonomicznej oraz możliwości i ograniczenia ich zastosowania w procesie analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego.  Przedstawiono także autorską metodę,  która opiera  się na wydłużonym czasie pobytu odwiedzających obszar w celach turystycznych i założenia proponowanej metody. W każdym rozdziale  zamieszczono przykłady ilustrujące wybrane aspekty analizy ekonomicznej projektów, a także  zadania  lub pytania problemowe wraz z odpowiedziami zamieszczonymi w załączniku. 

Wstęp 9

1. Projekty inwestycyjne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy 13

1.1. Istota projektów inwestycyjnych 13

1.2. Klasyfikacja i rodzaje projektów inwestycyjnych 25

1.3. Rodzaje analiz i ocen projektów inwestycyjnych 34

Zestaw zadań − rozdział 1. 44

2. Analiza i ocena finansowa projektu inwestycyjnego – punkt wyjścia do analizy ekonomicznej 46

2.1. Wartość pieniądza w czasie a analiza i ocena projektu inwestycyjnego 49

2.2. Analiza przepływów pieniężnych w projektach inwestycyjnych 56

2.3. Metody oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych 66

Zestaw zadań − rozdział 2. 90

3. Analiza i ocena ekonomiczna projektu inwestycyjnego – istota, metody 99

3.1. Przesłanki badania ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych 99

3.2. Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści 107

3.3. Metody kosztowe w analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych 123

3.4. Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego na podstawie oceny oddziaływania na otoczenie 137

Zestaw zadań − rozdział 3. 151

4. Koncepcja całkowitej wartości ekonomicznej w analizie ekonomicznej projektu inwestycyjnego 157

4.1. Istota i składowe całkowitej wartości ekonomicznej na przykładzie obiektów dziedzictwa kulturowego 157

4.2. Metody wyceny całkowitej wartości ekonomicznej − możliwości i ograniczenia w zastosowaniu 168

4.2.1. Metody opierające się na cenach z rynków konwencjonalnych 170

4.2.2. Metody bazujące na cenach z rynków zastępczych 172

4.2.3. Metody bazujące na deklarowanych preferencjach 178

4.2.4. Trudności i ograniczenia w stosowaniu metod wartościowania TEV 185

4.3. Wycena zasobów dziedzictwa kulturowego w procesie oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych – przypadki zastosowania 189

Zestaw zadań − rozdział 4. 197

5. Wycena efektów ekonomicznych w projekcie turystycznego zagospodarowania obiektu dziedzictwa kulturowego na podstawie metody wydłużonego czasu pobytu – przykład zastosowania 200

5.1. Procedura wyceny na podstawie metody wydłużonego czasu pobytu 200

5.2. Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z odbudową wieży ratuszowej w Świdnicy – studium przypadku 211

Zestaw zadań − rozdział 5. 216

Załącznik 1. Zestawienie formuł do szacowania wartości bieżącej i przyszłej pieniądza 226

Załącznik 2. Odpowiedzi do wybranych zadań 230

Bibliografia 237

Spis rysunków 245

Spis fotografii 246

Spis tabel 247

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl