Szukaj

Wybrane zagadnienia analizy i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych

32.00 zł 16.00 zł

Autor: Tomasz Kołakowski

ISBN: 978-83-7695-449-3

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 248

Format: B5

Oprawa: Miękka


Zasadniczym celem opracowania jest omówienie wybranych zagadnień, metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie analizy i oceny ekonomicznej projektu.  Autor skupił się w nim m.in., na takich zagadnieniach, jak: pojęcie projektu w dwóch ujęciach: z punktu widzenia ekonomii i nauk o zarządzaniu, kryteria służące klasyfikacji projektów, różnice między finansową i ekonomiczną oceną projektów, zmiany wartości pieniądza w czasie,  podstawowe formuły służące do kapitalizacji i dyskontowania prognozowanych przepływów pieniężnych, analizy wykorzystywane na poziomie badania ekonomicznej efektywności projektu inwestycyjnego i  analizy kosztów i korzyści. W książce scharakteryzowano grupę metod oceny oddziaływania na otoczenie. Jeden z rozdziałów poświęcono koncepcji całkowitej wartości ekonomicznej. Zaprezentowano w nim jej elementy składowe i zaawansowane metody, które pozwalają na wycenę całkowitej wartość ekonomicznej oraz możliwości i ograniczenia ich zastosowania w procesie analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego.  Przedstawiono także autorską metodę,  która opiera  się na wydłużonym czasie pobytu odwiedzających obszar w celach turystycznych i założenia proponowanej metody. W każdym rozdziale  zamieszczono przykłady ilustrujące wybrane aspekty analizy ekonomicznej projektów, a także  zadania  lub pytania problemowe wraz z odpowiedziami zamieszczonymi w załączniku. 

Polecamy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt